دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری | بلوط سفید
کتاب حقوق اداری
187,000 تومان

کتاب حقوق اداری

کتاب حقوق اداری

فهرست:

 • پیشگفتار
 • کلیات
 • باب اول: سازمان اداری کشور
 • فصل اول : مقامات عالی سازمان اداری کشور
 • فصل دوم : سازمان اداری کشور در شهرستان ها
 • فصل سوم : مؤسسات عمومی
 • فصل چهارم : نظامهای حرفه ای یا صنفی
 • باب دوم : استخدام دولتی
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : اصول کلی نظام طبقه بندی مشاغل در قانون استخدام کشوری
 • فصل سوم : احکام طبقه بندی مشاغل و نظام حقوق و مزایای مستخدمین در...
 • فصل چهارم : بازنشستگی و حقوق وظیفه
 • فصل پنجم : تاریخچه و تحول قوانین استخدامی و ویژگیهای استخدام عمومی
 • فصل ششم : تکالیف و مسئولیتهای مستخدمین عمومی
 • فصل هفتم : حقوق اجتماعی مستخدمین
 • فصل هشتم : حالات استخدامی
 • باب سوم : خدمات اداری دولت : پلیس اداری و خدمات عمومی
 • فصل اول : پلیس اداری
 • فصل دوم : خدمات عمومی
 • فصل سوم : کمک به امور عام المنفعه و امور خیریه(سیاست حمایتی دولت)
 • باب چهارم : شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری
 • فصل اول : شخصیت حقوقی سازمانهای اداری
 • فصل دوم : اموال و ثروتهای عمومی
 • فصل سوم : اعمال اداری
 • باب پنجم : مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی
 • فصل اول : تشخیص بین مسئولیت شخصی مستخدم و مسئولیت دولت
 • فصل دوم : مسئولیت شخصی مستخدمین
 • فصل سوم : مسئولیت مدنی دولت
 • باب ششم : حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله دادگاههای اداری
 • فصل اول : مفهوم حاکمیت قانون
 • فصل دوم : نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری
 • منابع و مأخذ
 • فهرست موضوعی

مشخصات کتاب
شابک9786000200015
نویسنده

منوچهر طباطبایی موتمنی

زبانفارسی
ناشرسمت
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه517
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب