دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق مسئولیت بین المللی

کتاب حقوق مسئولیت بین المللی | بلوط سفید
ناموجود
کتاب حقوق مسئولیت بین المللی
0 تومان

کتاب حقوق مسئولیت بین المللی

کتاب حقوق مسئولیت بین المللی

فهرست مطالب کتاب:

 • پیشگفتار چاپ اول
 • پیشگفتار چاپ دوم
 • گفتار مقدماتی: مفهوم و پیشینه‌ «مسؤولیت بین‌المللی»
 • 1. مفهوم مسؤولیت بین‌المللی
 • 2. پیشینه مسؤولیت بین‌المللی
 • گفتار نخست: ماهیت حقوقی و ویژگی‌های مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. قواعد اولیه و قواعد ثانویه
 • 2. «مسؤولیت ناشی از نقض تعهد» و «مسؤولیت ناشی از ورود خسارت»
 • 3. مسؤولیت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین‌‌الملل»
 • 4. وحدت «مسؤولیت قراردادی و غیرقراردادی بین‌المللی»
 • الف) گسترۀ مبانی و زمینه‌های رافع مسؤولیت در «حقوق مسؤولیت بین‌المللی»
 • ب) دامنۀ معاذیر مشترک در «حقوق مسؤولیت» و «حقوق معاهدات»
 • گفتار دوم: انواع مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. مسؤولیت «مدنی» و مسؤولیت «کیفری»
 • 2. مسؤولیت عادی و مسؤولیت مشدّد
 • 3.مسؤولیت «ذهنی» و مسؤولیت «عینی»
 • گفتار سوم: ارکان سازنده مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. «انتسابِ» رفتار به دولت
 • (الف) رفتار منتسب به «ارگان رسماً دولتی»
 • (ب) رفتار منتسب به «ارگان عملاً دولتی»
 • (ج) رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» آن
 • 2. «نقض تعهد»
 • (الف) مفهوم «تعهد»
 • (الف)-(1) حقوقی بودن تعهد
 • (الف)-(2) لازم‌الاجرا بودن تعهد
 • (ب) مفهوم «نقض» تعهد
 • گفتار چهارم: شرایط و عوامل رافع صفت متخلّفانه از فعل دولت
 • مقدمه
 • 1.ماهیت حقوقی شرایط و عوامل رافع تخلف
 • 2.مصادیق شرایط و عوامل رافع تخلف
 • (الف) ـ رضایت
 • (ب) ـ دفاع مشروع و اقدامات متقابل
 • (ج) ـ فورس ماژور (قوّۀ قاهره)
 • (د) ـ اضطرار و حالت ضرورت
 • 3. وجوه اشتراک شرایط و عوامل رافع تخلف
 • گفتار پنجم: آثار و نتایج مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1.«زیان» و «خسارت»
 • 2. اقدامات ترمیمی ناظر به آتیه
 • (الف) ـ ادامه انجام تعهد اولیه
 • (ب) ـ توقف فعل خلاف مستمر
 • (ج) ـ اطمینان و تضمین عدم تکرار
 • 3. اقدامات جبرانی ناظر به گذشته یا «جبران خسارت»
 • (الف) ـ اصول و مبانی
 • (ب) ـ اشکال جبران خسارت
 • (ج) ـ «اعادۀ وضع به حال سابق»
 • (د) ـ «پرداخت غرامت»
 • (د)-(1)- مبانی پرداخت غرامت
 • (د)-(2)- عناصر پرداخت غرامت
 • (د)-(3)- منافع آتی تفویت‌شده
 • (د)-(3)-(1) مبانی، اسناد و رویه بین‌المللی
 • (د)-(3)-(2) رویه دیوان دعاوی ایران ـ ایالات‌متّحده
 • (د)-(3)-(3) خسارت عدم‌النفع در قوانین ایران
 • (د)-(3)-(3)-(1) مفاد قوانین و رویه قضایی ایران
 • (د)-(3)-(3)-(2) رویه داوری‌های بین‌المللی در مورد قوانین ایران
 • (د)-(3)-(3)-(3) اصل احترام به تفاسیر مراجع داخلی در هنگام اعمال قانون داخلی
 • (د)-(3)-(3)-(4) موازین جبران خسارت در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران
 • (د)-(4)- خسارت تأخیر تأدیه
 • (د)-(4)-(1)- مبانی، اسناد و رویه بین‌المللی
 • (د)-(4)-(2)- رویه دیوان دعاوی ایران ـ ایالات‌متّحده در خصوص پرداخت «بهره» («خسارت تأخیر تأدیه»)
 • (ه)- جلب رضایت
 • (ه)- (1)- دامنه و کاربرد جلب رضایت
 • (ه)-(2)- رأی قضایی اعلامی و جلب رضایت
 • 4. رابطه سببیت بین فعل متخلّفانه و خسارت
 • (الف) مفاهیم و مبانی
 • (ب) معیارهای حقوقی سببیّت
 • (ج) تعدد اسباب خسارت
 • 5. تکلیف به کاهش خسارات توسط زیان‌دیده
 • 6.نتایج نقض «جدّی» قواعد آمره
 • گفتار ششم: حمایت دیپلماتیک
 • مقدمه
 • 1. معیارهای رفتار با بیگانگان
 • 2.پیشینه حمایت دیپلماتیک
 • 3.پروژۀ تدوین قواعد حمایت دیپلماتیک
 • 4. عناصر فرایند حمایت دیپلماتیک
 • (الف) پیوند تابعیّتی
 • (الف)-(1)- اشخاص حقیقی
 • (الف)-(2)- اشخاص حقوقی
 • (الف)-(3) حقوق سهام‌داران
 • (ب) طی کردن جبران‌های داخلی
 • (ج) اعراض از حمایت دیپلماتیک
 • گفتار هفتم: معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. شمای کلی معاهدات سرمایه‌گذاری
 • 2.قابلیت انتساب فعل متخلّفانه در معاهدات سرمایه‌گذاری
 • (الف) چهارچوب کلی قواعد انتساب فعل موجد مسؤولیت بین‌المللی
 • (ب) قواعد خاص انتساب فعل موجد مسؤولیت بین‌المللی
 • 3.معاذیر رافع تخلف در رویه داوری سرمایه‌گذاری با تأکید بر حالت ضرورت
 • (الف)ـ داوری «سی ام اس» علیه آرژانتین
 • (ب) ـ داوری «ال جی اند ئی» علیه آرژانتین
 • (ج) ـ آراء داوری بعدی در مورد حالت ضرورت
 • 4.موازین جبران و پرداخت غرامت در داوری‌های راجع به سرمایه‌گذاری خارجی
 • 5.جانشینی نسبت به معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری
 • گفتار هشتم: جانشینی دولت در مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1.نظریات راجع به جانشینی در مسؤولیت بین‌المللی
 • (الف) قاعدۀ عدم جانشینی نسبت به مسؤولیت بین‌المللی
 • (ب) تغییرات در قاعدۀ عدم جانشینی نسبت به مسؤولیت بین‌المللی
 • 2.احکام و مسائل کلی جانشینی در مسؤولیت بین‌المللی
 • (الف) تعهدات «دولت جانشین» به عنوان «دولت مرتکب فعل متخلّفانه»
 • (ب) حقوق «دولت جانشین» به عنوان «دولت زیان‌دیده»
 • گفتار نهایی: نتیجه‌گیری
 • پیوست‌ها
 • فهرست لغات و اصطلاحات (فارسی به انگلیسی)
 • فهرست لغات و اصطلاحات (انگلیسی به فارسی)
 • کتاب‌شناسی
 • جدول آراء و احکام داوری و قضایی

  مشخصات کتاب
  شابک9786004751193
  نویسنده

  سید جمال سیفی

  زبانفارسی
  ناشرشهر دانش
  جلدشومیز
  قطعوزیری
  تعداد صفحه242
  سال انتشار1400

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب