دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق کار - جلد دوم

کتاب حقوق کار - جلد دوم | بلوط سفید
کتاب حقوق کار - جلد دوم
214,000 تومان

کتاب حقوق کار - جلد دوم

کتاب حقوق کار - جلد دوم

در حقوق کار باید به این نکته مهم توجه داشت که ویژگیهای تعهدات کارگر ـ یعنی انجام شخصی، نظارت شده و دقیق کار ـ و نیز اختیارات گسترده کارفرما در اداره کارگاه، برقراری شرایط مناسب کار را اعم از ساماندهی مدت کار، ایمنی محیط کار، شرایط ویژه زنان و نوجوانان، مزد عادلانه و متناسب با نیازهای کارگر و حمایت از پرداخت آن را ایجاب می کند. رعایت این شرایط حداقلی لازمه احترام به شأن انسانی کارگر محسوب می شود؛ و نادیده گرفتن این حمایتها ـ که سلامت و گاه جان کارگر را تهدید می کند ـ مسئولیت کارفرما را در پی خواهد داشت.از سوی دیگر، سیاست گذاری در زمینه آموزش به عنوان مقدمه اشتغال، بسترسازی برای اجرای برنامه های منسجم اشتغال زا، ایجاد سازوکارهای نظارت بر رعایت مقررات، کمک به حل اختلافهای کار از راه نهادهای مناسب، و احترام به تعهدات بین المللی، از جمله تکالیف دولت در شکل تحول یافته و مدرن آن است.

فهرست کتاب:

 • پیشگفتار
 • بخش یکم: کار و مابازای آن (حقوق، تعهدات و مسئولیتها)
 • فصل یکم: موازین حاکم بر انجام دادن کار
 • مبحث یکم: تعهدات کارگر و اختیارات کارفرما
 • مبحث دوم: مدت کار
 • مبحث سوم: ایمنی و بهداشت محیط کار
 • مبحث چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان
 • فصل دوم: مزد (مابازای انجام کار)
 • مبحث یکم: مفهوم مزد
 • مبحث دوم: چگونگی تعیین مزد
 • مبحث سوم: حمایت از مزد
 • فصل سوم: تکالیف و مسئولیتهای کارفرما
 • مبحث یکم: تکالیف
 • مبحث دوم: مسئولیتها
 • بخش دوم: دولت و روابط کار
 • فصل یکم: دگرگونی روابط کار و تغییر نقش دولت
 • مبحث یکم: دگرگونی روابط کار
 • مبحث دوم: تحول مفهوم دولت
 • مبحث سوم: سیاست گذاری دولت در زمینة مسائل کار
 • فصل دوم: سازوکارهای اجرایی و نظارت بر اجرای مقررات کارموضوع بحث و تقسیم مطالب
 • مبحث یکم: سازوکارهای اجرایی مربوط به آموزش و اشتغال
 • مبحث دوم: بازرسی کار و نقش ویژة آن
 • مبحث سوم: وزارت کار و چگونگی ارتباط با سازمان بین المللی کار
 • فصل سوم: دولت و حل وفصل اختلافات ناشی از کار
 • مبحث یکم: بررسی کلی و مطالعه تطبیقی
 • مبحث دوم: دادرسی کار در حقوق ایران
 • منابع و مآخذ

  مشخصات کتاب
  شابک9789645308436
  نویسنده

  سید عزت الله عراقی

  زبانفارسی
  ناشرسمت
  جلدسلفون
  قطعوزیری
  تعداد صفحه420
  سال انتشار1401

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب