دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

کتاب درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته | بلوط سفید
کتاب درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته
190,000 تومان

کتاب درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

کتاب درس هایی از حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته

فهرست مطالب کتاب:

 • پیشگفتار چاپ اول
 • پیشگفتار چاپ دوم
 • گفتار مقدماتی: مفهوم و پیشینه‌ «مسؤولیت بین‌المللی»
 • 1. مفهوم مسؤولیت بین‌المللی
 • 2. پیشینه مسؤولیت بین‌المللی
 • گفتار نخست: ماهیت حقوقی و ویژگی‌های مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. قواعد اولیه و قواعد ثانویه
 • 2. «مسؤولیت ناشی از نقض تعهد» و «مسؤولیت ناشی از ورود خسارت»
 • 3. مسؤولیت در «حقوق داخلی» و «حقوق بین‌‌الملل»
 • 4. وحدت «مسؤولیت قراردادی و غیرقراردادی بین‌المللی»
 • الف) گسترۀ مبانی و زمینه‌های رافع مسؤولیت در «حقوق مسؤولیت بین‌المللی»
 • ب) دامنۀ معاذیر مشترک در «حقوق مسؤولیت» و «حقوق معاهدات»
 • گفتار دوم: انواع مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. مسؤولیت «مدنی» و مسؤولیت «کیفری»
 • 2. مسؤولیت عادی و مسؤولیت مشدّد
 • 3.مسؤولیت «ذهنی» و مسؤولیت «عینی»
 • گفتار سوم: ارکان سازنده مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. «انتسابِ» رفتار به دولت
 • (الف) رفتار منتسب به «ارگان رسماً دولتی»
 • (ب) رفتار منتسب به «ارگان عملاً دولتی»
 • (ج) رفتار منتسب به دولت «پس از وقوع» آن
 • 2. «نقض تعهد»
 • (الف) مفهوم «تعهد»
 • (الف)-(1) حقوقی بودن تعهد
 • (الف)-(2) لازم‌الاجرا بودن تعهد
 • (ب) مفهوم «نقض» تعهد
 • گفتار چهارم: شرایط و عوامل رافع صفت متخلّفانه از فعل دولت
 • مقدمه
 • 1.ماهیت حقوقی شرایط و عوامل رافع تخلف
 • 2.مصادیق شرایط و عوامل رافع تخلف
 • (الف) ـ رضایت
 • (ب) ـ دفاع مشروع و اقدامات متقابل
 • (ج) ـ فورس ماژور (قوّۀ قاهره)
 • (د) ـ اضطرار و حالت ضرورت
 • 3. وجوه اشتراک شرایط و عوامل رافع تخلف
 • گفتار پنجم: آثار و نتایج مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1.«زیان» و «خسارت»
 • 2. اقدامات ترمیمی ناظر به آتیه
 • (الف) ـ ادامه انجام تعهد اولیه
 • (ب) ـ توقف فعل خلاف مستمر
 • (ج) ـ اطمینان و تضمین عدم تکرار
 • 3. اقدامات جبرانی ناظر به گذشته یا «جبران خسارت»
 • (الف) ـ اصول و مبانی
 • (ب) ـ اشکال جبران خسارت
 • (ج) ـ «اعادۀ وضع به حال سابق»
 • (د) ـ «پرداخت غرامت»
 • (د)-(1)- مبانی پرداخت غرامت
 • (د)-(2)- عناصر پرداخت غرامت
 • (د)-(3)- منافع آتی تفویت‌شده
 • (د)-(3)-(1) مبانی، اسناد و رویه بین‌المللی
 • (د)-(3)-(2) رویه دیوان دعاوی ایران ـ ایالات‌متّحده
 • (د)-(3)-(3) خسارت عدم‌النفع در قوانین ایران
 • (د)-(3)-(3)-(1) مفاد قوانین و رویه قضایی ایران
 • (د)-(3)-(3)-(2) رویه داوری‌های بین‌المللی در مورد قوانین ایران
 • (د)-(3)-(3)-(3) اصل احترام به تفاسیر مراجع داخلی در هنگام اعمال قانون داخلی
 • (د)-(3)-(3)-(4) موازین جبران خسارت در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران
 • (د)-(4)- خسارت تأخیر تأدیه
 • (د)-(4)-(1)- مبانی، اسناد و رویه بین‌المللی
 • (د)-(4)-(2)- رویه دیوان دعاوی ایران ـ ایالات‌متّحده در خصوص پرداخت «بهره» («خسارت تأخیر تأدیه»)
 • (ه)- جلب رضایت
 • (ه)- (1)- دامنه و کاربرد جلب رضایت
 • (ه)-(2)- رأی قضایی اعلامی و جلب رضایت
 • 4. رابطه سببیت بین فعل متخلّفانه و خسارت
 • (الف) مفاهیم و مبانی
 • (ب) معیارهای حقوقی سببیّت
 • (ج) تعدد اسباب خسارت
 • 5. تکلیف به کاهش خسارات توسط زیان‌دیده
 • 6.نتایج نقض «جدّی» قواعد آمره
 • گفتار ششم: حمایت دیپلماتیک
 • مقدمه
 • 1. معیارهای رفتار با بیگانگان
 • 2.پیشینه حمایت دیپلماتیک
 • 3.پروژۀ تدوین قواعد حمایت دیپلماتیک
 • 4. عناصر فرایند حمایت دیپلماتیک
 • (الف) پیوند تابعیّتی
 • (الف)-(1)- اشخاص حقیقی
 • (الف)-(2)- اشخاص حقوقی
 • (الف)-(3) حقوق سهام‌داران
 • (ب) طی کردن جبران‌های داخلی
 • (ج) اعراض از حمایت دیپلماتیک
 • گفتار هفتم: معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1. شمای کلی معاهدات سرمایه‌گذاری
 • 2.قابلیت انتساب فعل متخلّفانه در معاهدات سرمایه‌گذاری
 • (الف) چهارچوب کلی قواعد انتساب فعل موجد مسؤولیت بین‌المللی
 • (ب) قواعد خاص انتساب فعل موجد مسؤولیت بین‌المللی
 • 3.معاذیر رافع تخلف در رویه داوری سرمایه‌گذاری با تأکید بر حالت ضرورت
 • (الف)ـ داوری «سی ام اس» علیه آرژانتین
 • (ب) ـ داوری «ال جی اند ئی» علیه آرژانتین
 • (ج) ـ آراء داوری بعدی در مورد حالت ضرورت
 • 4.موازین جبران و پرداخت غرامت در داوری‌های راجع به سرمایه‌گذاری خارجی
 • 5.جانشینی نسبت به معاهدات دوجانبۀ سرمایه‌گذاری
 • گفتار هشتم: جانشینی دولت در مسؤولیت بین‌المللی
 • مقدمه
 • 1.نظریات راجع به جانشینی در مسؤولیت بین‌المللی
 • (الف) قاعدۀ عدم جانشینی نسبت به مسؤولیت بین‌المللی
 • (ب) تغییرات در قاعدۀ عدم جانشینی نسبت به مسؤولیت بین‌المللی
 • 2.احکام و مسائل کلی جانشینی در مسؤولیت بین‌المللی
 • (الف) تعهدات «دولت جانشین» به عنوان «دولت مرتکب فعل متخلّفانه»
 • (ب) حقوق «دولت جانشین» به عنوان «دولت زیان‌دیده»
 • گفتار نهایی: نتیجه‌گیری
 • پیوست‌ها
 • فهرست لغات و اصطلاحات (فارسی به انگلیسی)
 • فهرست لغات و اصطلاحات (انگلیسی به فارسی)
 • کتاب‌شناسی
 • جدول آراء و احکام داوری و قضایی

  مشخصات کتاب
  شابک9786001144974
  نویسنده

  مجتبی اصغریان

  زبانفارسی
  ناشرخرسندی
  جلدشومیز
  قطعوزیری
  تعداد صفحه294
  سال انتشار1397

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب