دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

کتاب مبانی حقوق جزای بین الملل ایران | بلوط سفید
کتاب مبانی حقوق جزای بین الملل ایران
180,000 تومان

کتاب مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

کتاب مبانی حقوق جزای بین الملل ایران

در کتاب حاضر به بررسی قواعد و مقررات حاکم بر حقوق جزای بین الملل ایران از سه منظر حقوق بین الملل عرفی ، فقه اسلامی و حقوق مثبته ایران پرداخته است. اصل چهارگانه حاکم بر حقوق جزای بین المللی، شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت جهانی نخست از دیدگاه موازین بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ و در ادامه به مطالعه جداگانه هر اصل از منظر فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت پرداخته است و النهایه تجلی هر اصل را در سیستم حقوق موضوعه و مثبته ایران مورد تحلیل بررسی قرار گرفته است.

از جمله سرفصل های این کتاب به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

 • اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل عرفی
 • اصل صلاحیت سرزمینی در فقه اسلامی
 • اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق موضوعه ایران
 • اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری
 • اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری

فهرست اجمالی مطالب

 • مقدمه
 • کلیات
 • بخش اول: صلاحیت درون‌مرزی
 • فصل اول: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین‌الملل عرفی
 • گفتار اول: طرح بحث
 • گفتار دوم: مبانی اصل صلاحیت سرزمینی
 • گفتار سوم: آثار و نتایج اصل سرزمینی
 • گفتار چهارم: استثناآت اصل صلاحیت سرزمینی
 • گفتار پنجم: کاستی‌های اصل صلاحیت سرزمینی
 • فصل دوم: اصل صلاحیت سرزمینی در فقه اسلامی
 • گفتار اول: آرمان جهان شمولی اسلام و اهمیت مکان
 • گفتار دوم: دارالاسلام
 • گفتار سوم: دارالحرب
 • گفتار چهارم: صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی در دارالاسلام
 • فصل سوم: اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق موضوعه ایران
 • گفتار اول: انعکاس اصل در قوانین ایران
 • گفتار دوم: قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
 • گفتار سوم: مفهوم محل وقوع جرم
 • گفتار چهارم: استثناآت وارد بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران
 • بخش دوم: صلاحیت برون‌مرزی
 • فصل اول: اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری
 • گفتار اول: اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین‌المللی عرفی
 • گفتار دوم: اصل صلاحیت شخصی در فقه اسلامی
 • گفتار سوم: اصل صلاحیت شخصی در حقوق موضوعه ایران
 • فصل دوم: اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری
 • گفتار اول: اصل صلاحیت واقعی در حقوق جزای بین‌المللی
 • گفتار دوم: اصل صلاحیت واقعی در فقه اسلامی
 • گفتار سوم: اصل صلاحیت واقعی در حقوق موضوعه ایران
 • فصل سوم: اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری
 • گفتار اول: اصل صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین‌المللی
 • گفتار دوم: اصل صلاحیت جهانی در فقه اسلامی
 • گفتار سوم: اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران

مشخصات کتاب
شابک9786008040095
نویسنده

مهدی مومنی

زبانفارسی
ناشرشهر دانش
جلدگالینگور
قطعوزیری
تعداد صفحه310
سال انتشار1393

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب