دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی | بلوط سفید
کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی
360,000 تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی


نمی‌توان از ارتباط و تناسب بسیار زیاد بعضی از قوانین با همدیگر گذشت و در زمان مطالعه بعضی قوانین یا استفاده از آنها در جایگاه عملی لازم می‌آید که بعضی قوانین دیگر نیز در کنار آن‌ها مطالعه و بررسی گردد. و یا در بعضی موارد قوانین مربوط به یک ارگان و سازمان یا مراجع اختصاصی باید در کنار هم مطالعه گردند. داوطلبین آزمون‌های حقوقی و افراد شاغل در مشاغل حقوقی نیک می‌دانند که ناگزیر از مطالعه و بررسی قوانین و مقررات فرعی و خاص شاخه‌های مرتبط می‌باشند و بدین جهت نشر چتر دانش اقدام به چاپ مجموعه‌های قوانین نموده است که در این مسیر بسیار راهگشا و مفید است و می‌تواند نیاز دانشجویان و افراد دارای مشاغل حقوقی اعم از قضات و وکلا و کارشناسان و ... را در مطالعه این قوانین در کنار هم رفع و میسر کند.

در این مجموعه، قوانین و مقررات زیر گردآوری شده است:

 • قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 • آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346
 • آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مصوب 1348
 • بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل در کلیه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌هامصوب 1370
 • قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌هامصوب 1367
 • تصویب‌نامه راجع به ماده (20) مکررالحاقی به قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1382
 • تعیین حد نصاب‌های مقرر در ماده (2) آیین‌نامه مالی دهیاری ها، ماده (1) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده (1) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1393
 • قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370
 • قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها مصوب 1335
 • قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361
 • لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358
 • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
 • لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
 • قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375با اصلاحات والحاقات بعدی
 • قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی
 • قانون استفساریه ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (1375) مصوب 1382
 • قانون تفسیر تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382
 • آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384203
 • قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری مصوب 1371
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان درسطح شهرداری‌های کشور مصوب 1371
 • ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی‌گردد مصوب 1371
 • مصوبه اصلاح روش های صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌ها مصوب 1371
 • قانون مستنثی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب 1389
 • قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب 1334
 • ‌قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1347 با الحاقات واصلاحات بعدی
 • ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری ‌مصوب 1358
 • ‌آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌ مصوب 1348 کمیسیون‌های دادگستری و کشور مجلسین
 • آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390
 • ‌آیین‌نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1348 کمیسیون کشور مجلسین
 • تصویب‌نامه در خصوص محاسبه بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1393 و 1394
 • قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353
 • مصوبه بازنگری تشکیلات وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته به آن مورخ 1372
 • قانون اراضی شهری مصوب 1360
 • ‌قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380
 • قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
 • قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388
 • قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390
 • آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1391
 • قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب 1389
 • قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389
 • قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371
 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
 • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
 • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384
 • آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391
 • آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل‌ها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379
 • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374
 • قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352
 • قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362اصلاحی1376
 • قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب 1339
 • ‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381
 • قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352
 • آئین‌نامه پیش‌آمدگی‌های ساختمانی درگذرها مصوب 1318
 • لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359
 • ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی‌ مصوبه مورخ 1369
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی مصوبه مورخ 1368
 • ضوابط ومقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری) مصوب 1387488
 • قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب 1372 اصلاحی 1389
 • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
 • قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343
 • از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
 • نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه

  مشخصات کتاب
  شابک9786004100786
  نویسنده

  رضا زنده گل

  زبانفارسی
  ناشرچتر دانش
  جلدسلفون
  قطعربعی
  تعداد صفحه651
  سال انتشار1398

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب