دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی

کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی | بلوط سفید
کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی | بلوط سفید
کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی | بلوط سفید
کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی | بلوط سفید
کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی
1,600,000 تومان

کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی

کتاب کاملترین مجموعه محشی قانون تامین اجتماعی - دو جلدی

فهرست کتاب:

 • کتاب اول- کلیات
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- تعاریف
 • فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
 • بخش دوم- مجازات‌ها
 • فصل اول- مجازات‌های اصلی
 • فصل دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی
 • فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
 • فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • فصل پنجم- تعویق صدور حکم
 • فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات
 • فصل هفتم- نظام نیمه آزادی
 • فصل هشتم- نظام آزادی مشروط
 • فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس
 • فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • فصل یازدهم: سقوط مجازات
 • مبحث اول- عفو
 • مبحث دوم: نسخ قانون
 • مبحث سوم- گذشت شاکی
 • مبحث چهارم- مرور زمان
 • نظریات مشورتی
 • مبحث پنجم- توبه مجرم
 • مبحث ششم: اعمال قاعده در أ
 • بخش سوم- جرائم
 • فصل اول- شروع به جرم
 • آرای دیوان عالی کشور
 • فصل دوم- شرکت در جرم
 • فصل سوم- معاونت در جرم
 • فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمان سازمان یافته
 • فصل پنجم- تعدد جرم
 • فصل ششم- تکرار جرم
 • بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری
 • فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری
 • فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری
 • بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول- مواد عمومی
 • فصل دوم- اقرار
 • فصل سوم- شهادت
 • فصل چهارم- سوگند
 • فصل پنجم- علم قاضی
 • بخش ششم- مسائل متفرقه
 • کتاب دوم- حدود
 • بخش اول- مواد عمومی
 • بخش دوم- جرائم موجب حد
 • فصل اول- زنا
 • فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
 • فصل سوم- قوادی
 • فصل چهارم- قذف
 • فصل پنجم- سب نبی
 • فصل ششم- مصرف مسکر
 • فصل هفتم- سرقت
 • فصل هشتم- محاربه
 • فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
 • کتاب سوم- قصاص
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
 • فصل دوم- تداخل جنایات
 • فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
 • فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت
 • فصل پنجم- صاحب حق قصاص
 • فصل ششم- شرکت در جنایت
 • فصل هفتم- اکراه در جنایت
 • بخش دوم- قصاص نفس
 • بخش سوم- قصاص عضو
 • فصل اول- موجب قصاص عضو
 • کتاب چهارم- دیات
 • بخش اول- مواد عمومی
 • فصل اول- تعریف دیه و موارد آن
 • فصل دوم- ضمان دیه
 • فصل سوم- راه‌های اثبات دیه

  مشخصات کتاب
  شابک9786226013338
  نویسنده

  محمد حسین کارخیران

  زبانفارسی
  ناشرآریاداد
  جلدگالینگور
  قطعوزیری
  تعداد صفحه16000
  سال انتشار1400

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب