دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)

کتاب اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی) | بلوط سفید
کتاب اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)
230,000 تومان

کتاب اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)

کتاب اعمال حقوقی و تعهدات (مبانی حقوق مدنی)

کلیات عقود و قراردادها (مدنی 3)، از جمله مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی به شمار می‌آید. در کتاب مبانی حقوق مدنی (اعمال حقوقی و تعهدات)، به تبیین مباحث اقسام عقود و معاملات، شرایط اساسی صحت معامله، آثار قراردادها، شروط ضمن عقد، معاملات فضولی و سقوط تعهدات پرداخته می‌شود. مطالب در این کتاب با قلمی روان و در عین حال حقوقی توضیح و تبیین شده است. همچنین جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر، برخی مطالب در قالب نمودار‌های تفهیمی تشریح شده است.

ویژگی‌های کتاب:

 • توضیح و تشریح مباحث مباحث اعمال حقوقی و تعهدات (قواعد عمومی قراردادها)
 • تبیین کامل مبانی شرایط اساسی صحت معامله، آثار قراردادها، شروط ضمن عقد و سقوط تعهدات
 • تفکیک‌ و شماره‌بندی مطالب
 • ارائه برخی مطالب در قالب نمودار‌های تفهیمی، جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر
 • ارائه برگزیده سؤالات آزمون‌های وکالت، قضاوت و ارشد در پایان کتاب به همراه پاسخنامه

فهرست مطالب:

 • عالم اعتبار
 • تعهد و ارکان آن
 • اسباب ایجاد تعهد
 • اعمال حقوقی
 • وقایع حقوقی
 • الزام و التزام – دین و طلب
 • کلیات اعمال حقوقی و تعهدات
 • تعریف عقد
 • ایقاع
 • فصل دوم:اقسام عقود و معاملات
 • عقد لازم ، جایز و خیاری
 • عقد منجز و معلق
 • تفاوت عقد معلق با عقد موجل و عقد مشروط
 • اعتبار عقد معلق و اقسام تعلیق
 • شرایط تعلیق
 • اثر عقد معلق قبل از وقوع معلق علیه
 • اثر عقد معلق بعد از وقوع معلق علیه
 • شرط فاسخ
 • عقد مطلق و مشروط
 • عقد تملیکی ، عهدی و اذنی
 • عقود مستمر و فوری
 • عقود رضایی ، تشریفاتی و عینی
 • عقود معین و نامعین
 • عقود مستقل و تبعی
 • قرارداد های فردی و جمعی
 • قرارداد های الحاقی
 • قرارداد های آزاد،ارشاد و تحمیلی
 • قرارداد معوض و مجانی
 • عقد معین و احتمالی
 • عقود مغابنه و مسامحه
 • معاوضات و مشاراکات
 • فصل سوم : شرایط اساسی صحت معامله
 • اصل آزادی قراردادی
 • ضمانت اجرای شرایط اساسی صحت معامله
 • تراضی(قصد ورضا)
 • وجود اراده
 • اعلام اراده
 • تعارض اراده
 • ایجاب
 • زوال ایجاب
 • ایجاب توام با التزام
 • قبول
 • مطابقت ایجاد
 • زمان و مکان وقوع عقد
 • عیوب اراده
 • اشتباه
 • اشتباه در خود موضوع معامله
 • اشتباه در شخص طرف معامله
 • اکراه
 • اضطرار
 • وعده قرارداد
 • فرض اصیل بودن طرف معامله
 • نمایندگی
 • معامله با خود
 • اهلیت و اسباب حجر
 • اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران
 • اعمال حقوقی غیر مالی مربوط به محجوران
 • وضعیت معاملات نمایندگان قانونی نسبت به امور مالی محجوران
 • مورد معامله
 • شرایط مال مورد معامله
 • شرایط عمل مورد معامله
 • جهت معامله
 • معامله به قصد فرار از دین
 • شرایط دعوی معامله به قصد فرار از دین
 • فصل چهارم:آثار قرارداد
 • لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد و اصل لزوم
 • انحراف از لازم الاتباع بودن مفاد قرارداد
 • تفسیر و تکمیل قرارداد
 • اصل صحت
 • مفهوم مسئولیت مدنی قراردادی
 • خسارت عدم اجرای تعهد و تاخیر در اجرای تعهد
 • شرایط و ارکان مسئولیت مدنی قراردادی
 • نقض تعهد
 • عدم لزوم مطالبه اجرای اصل تعهد
 • انقضای موعد اجرای تعهد
 • ضرر
 • شرایط خسارت قابل مطالبه و شیوه جبران آن
 • رابطه سببیت
 • قوه قاهره و اثر آن بر مسئولیت و قرارداد
 • اوصاف قوه قاهره
 • مصادیق خاص قوه قاهره
 • خسارت تاخیر تادیه وجه نقد
 • توافقات راجه به مسئولیت مدنی قراردادی – تضمن تعهد
 • وجه التزام
 • شرط کاهش تعهد،کاهش مسئولیت و عدم مسئولیت
 • نسبی بودن آثار قرارداد
 • انتقال موقعیت قرار دادی
 • قابلیت استناد قرارداد
 • تعهد به نفع شخص ثالث
 • فصل پنجم:شروط ضمن عقد
 • مفهوم شرط ضمن عقد
 • اقسام شرط به اعتبار زمان توافق
 • شرایط صحت شرط و تاثیر آن بر عقد
 • شرط صفت
 • شرط صفت راجع به کمیت
 • شرط نتیجه
 • شرط فعل
 • تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه
 • اسقاط شرط
 • تاثیر انحلال عقد بر شرط
 • شرط ضمن ایقاع
 • فصل ششم:معاملات فضولی
 • مفهوم معامله فضولی
 • اجازه عقد فضولی
 • رد معامله فضولی
 • التزام اصیل به معامله فضولی
 • قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی
 • اثر اعتقاد به فضولی بودن معامله یا انتقال مال به فضول
 • تبعیض در معامله فضولی
 • تعدد معامله فضولی
 • اثر اجازه عقد فضولی
 • ضمان طرفین عقد فضولی نسبت به مبیع فضولی
 • تضمین اجازه
 • فصل هفتم:سقوط تعهدات
 • مفهوم و ماهیت وفای به عهد
 • پرداخت کننده(ایفا کننده)
 • شرایط وفای به عهد در خصوص مال کلی
 • گیرنده
 • یگانگی موضوع وفای به عهد با موضوع تعهد
 • موضوع وفای به عهد در اقسام مختلف
 • مهلت عادله یا قرار اقساط
 • زمان وفای به عهد
 • مکان وفای به عهد<
مشخصات کتاب
شابک9786007992319
نویسنده

مجتبی جرعه نوش

زبانفارسی
ناشرمشاهیر دادآفرین
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه574
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب