دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته کشاورزی و منابع طبیعی)

کتاب تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته کشاورزی و منابع طبیعی) | بلوط سفید
ناموجود
کتاب تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته کشاورزی و منابع طبیعی)
567,000 تومان

کتاب تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته کشاورزی و منابع طبیعی)

کتاب تشریح سوالات آزمون های کارشناسی رسمی (رشته کشاورزی و منابع طبیعی)

سالیان سال است که در دنیا قضات برای صدور رأی درخصوص مسائل فنی و تخصصی، از کمک کارشناسان استفاده می‌کنند تا بتوانند به‌درستی و عادلانه قضاوت کنند و حق کسی در این بین ضایع نشود. ایران حدود ۸۰ سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات پس از اعلام نظر کارشناس رسمی، حکم خود را اعلام می‌کنند.
در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه‌قضائیه، گروه‌های تخصصی در ۱۱ دسته طبقه‌بندی شده‌اند که هر کدام رشته‌های تحصیلی خاصی را در بر می‌گیرند. گروه کشاورزی و منابع طبیعی یکی از رشته‌های تخصصی، کاربردی و پرتقاضا است. از سوی دیگر، مبانی حقوقی این گروه تخصصی برای بسیاری از قضات بسیار چالش برانگیز است و کمک گرفتن از کارشناسان خبره و مجرب در صدور احکام قضایی امری اجتناب‌ناپذیر است.

برای شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه در رشته کشاورزی و منابع طبیعی داشتن مدرک کارشناسی در گرایش‌های جنگلداری، آبخيزداری، آبیاری، صنايع چوب و کاغذ، گياه‌‌پزشكی، خاكشناسی، باغبانی، اقتصاد كشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، توليدات گياهی، اكولوژی كشاورزی، مهندسی  فضای سبز، فيزيولوژی گياهان زراعی و بيوتكنولوژی كشاورزی، محیط‌ زیست، دامپروری، مکانیک ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی ضروری است.

کتاب پیشرو یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین کتاب‌های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه‌قضائیه رشته کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. به‌طوری‌که سوالات کلیه آزمون‌ها از سال ۱۳۷۱ تاکنون در آن گردآوری شده و به‌صورت تشریحی ارائه شده است. در تالیف کتاب تلاش شده تا در حد توان، تمام نیازهای داوطلبان در هر سطحی در نظر گرفته شود.

همچنین در تشریح پاسخ‌ها سعی شده تا مطالب به صورت درسنامه ارائه گردد و نکات مهم و کلیدی به نحوی ارائه شود تا در صورت طرح سوالات مشابه در آن موضوع، امکان پاسخگویی در حداقل زمان ممکن برای داوطلب میسر گردد. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی گرایش‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی (بیش از ۱۸ گرایش تخصصی) پاسخ‌گویی کامل و جامع به تمامی سوالات امکان‌پذیر نبود.

فهرست کتاب:

 • مقدمه
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۷۱
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســـال ۱۳۷۱
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۷۵
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۷۵
 • آزمون‌ کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع ‌طبیعی سال ۱۳۷۸
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشــاورزی و منـابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۷۸
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۷۹
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۷۹
 • آزمون کارشناسی رسمی قوة‌قضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۸۰
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۸۰
 • آزمون کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۱
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منــابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۸۱
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۸۳
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۸۳
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۸۴
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منــابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۸۴
 • آزمون کارشناسان رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۴
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشــاورزی و منـابـع ‌طبیعـی سـال ۱۳۸۴
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۵
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع‌ طبیعـی ســال ۱۳۸۵
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۶
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشــاورزی و منــابـع ‌طبیعـی سـال ۱۳۸۶
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۶
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۸۶
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۷
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع‌ طبیعـی ســال ۱۳۸۷
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۸۸
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۸۸
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۳۸۸
 • پاسخنامه آزمون‌ کارشناس رسمی دادگستری کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی ســال ۱۳۸۸
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۹۰
 • پاسخنامه آزمون‌ کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منـابــع‌ طبیعــی ســال ۱۳۹۰
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۹۰
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابــع ‌طبیعـی سـال ۱۳۹۰
 • آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۹۳
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی قوةقضائیه کشـاورزی و منـابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۹۳
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۹۵
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منــابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۹۵
 • آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع‌طبیعی سال ۱۳۹۸
 • پاسخنامه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری کشـاورزی و منــابـع ‌طبیعــی سـال ۱۳۹۸
 • منابع و مآخذ

مشخصات کتاب
شابک9786001684647
نویسنده

محسن نصرآبادی

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه366
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب