دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی کتاب سوم؛ مبحث ماشین آلات و تولید رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کتاب تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی کتاب سوم؛ مبحث ماشین آلات و تولید رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات | بلوط سفید
کتاب تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی کتاب سوم؛ مبحث ماشین آلات و تولید رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
629,000 تومان

کتاب تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی کتاب سوم؛ مبحث ماشین آلات و تولید رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کتاب تشریح کامل آزمون های کارشناسی رسمی کتاب سوم؛ مبحث ماشین آلات و تولید رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

فهرست کتاب:

 • بخش اول / آزمون کارشناسی رسمی قوه‌قضائیه
  • ۱-۱-سوالات قوه قضاییه برق، ماشین و تأسیسـات کـارخانجات – ۰۹/۰۹/۱۳۸۰
  • ۱-۲-سوالات قوه قضاییه تـأسیسـات ساختمانـی – ۰۱/۰۶/۱۳۸۱
  • ۱-۳-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تأسیسات‌کارخـانجـات – ۱۱/۰۹/۱۳۸۴
  • ۱-۴-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ سـاختمانی – ۱۱/۰۹/۱۳۸۴
  • ۱-۵-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ سـاختمانی – ۲۸/۱۱/۱۳۸۶
  • ۱-۶-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ کارخانجات – ۲۶/۰۴/۱۳۸۸
  • ۱-۷-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و  تاسیسات کارخانجات– سال ۱۳۹۳
  • ۱-۸-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ کارخانجـات – سال ۱۳۹۶
  • ۱-۹-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ کارخانجـات – سال ۱۳۹۹
  • ۱-۱۰-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ کارخانجـات – ۲۲/۰۷/۱۴۰۰
 • بخش دوم / آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
  • ۲-۱-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسات کارخانجـات – ۰۱/۰۲/۱۳۷۱
  • ۲-۲-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۱/۰۱/۱۳۷۲
  • ۲-۳-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۱/۴/۱۳۷۳
  • ۲-۴-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسات کارخانجـات – ۲۳/۰۹/۱۳۷۵
  • ۲-۵-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کـارخـانجـات – ۱۴/۰۹/۱۳۷۶
  • ۲-۶-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۰۵/۰۴/۱۳۷۷
  • ۲-۷-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۰/۱۲/۱۳۷۸
  • ۲-۸-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۴/۱۱/۱۳۷۹
  • ۲-۹-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۲۷/۰۲/۱۳۸۰
  • ۲-۱۰-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۷/۱۰/۱۳۸۴
  • ۲-۱۱-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ۱۶/۰۶/۱۳۸۶
  • ۲-۱۲-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۵/۱۳۸۸
  • ۲-۱۳-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۷/۱۳۸۸
  • ۲-۱۴-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۵/۱۳۹۵
  • ۲-۱۵-سوالات دادگستری برق، ماشین و تأسیسـات کارخانجات – ../۰۹/۱۳۹۸
  • ۲-۱۶-سوالات قوه‌قضاییه برق، ماشین و تـأسیـسات‌ کارخانجـات – ۲۹/۱۱/۱۴۰۰
 • ضمائم ۱ / جداول استهلاکات مالیاتی
 • ضمائم ۲ / شرایط عمومی پیمان
 • منابع و مآخذ

مشخصات کتاب
شابک9786001684500
نویسنده

محمود افضلی

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدسلفون
قطعرحلی
تعداد صفحه156
سال انتشار1400

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب