دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق تجارت 1 : کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

کتاب حقوق تجارت 1 : کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری | بلوط سفید
کتاب حقوق تجارت 1 : کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری
112,000 تومان

کتاب حقوق تجارت 1 : کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

کتاب حقوق تجارت 1 : کلیات ، معاملات تجاری ، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.
حقوق تجارت، از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته حقوق و مقاطع ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی است، که با توجه به اهمیت آن، به عنوان یکی از مواد امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری هم قرار داده شده است.
از حقوقدانان بنام و مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به دکتر ربیعا اسکینی اشاره کرد، که تمام مباحث مربوط به حقوق تجارت را در یک دوره پنج جلدی به طور کامل و مفصل تدوین نموده است؛ به طوری مجموعه تألیف شده، هم به عنوان یک منبع آموزشی جامع، در رشته حقوق مطرح است؛ و هم به عنوان منبع ماده امتحانی حقوق تجارت، در آزمون های حقوقی، مورد استفاده طراحان سوال قرار می گیرد. چنانچه قلم ایشان در مجموعه حاضر، در عین ایجاز و اختصار از چنان جامعیتی برخوردار است، که هر مخاطبی با اندکی تدقیق، می‌تواند جان مطلب و جوهره‌ی کلام را دریابد.
از دوره پنج جلدی حقوق تجارت، یک جلد به مباحث اسناد تجاری اختصاص داده شده است. عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود؛ چرا که دنیای تجارت مملوّ از اسنادی است که دارای چنین عناوینی هستند؛ نظیر سند در وجه حامل، اوراق بهادار، قبض انبار و غیره. کتاب حاضر با لحاظ جنبه علمی و نیز کاربردی، بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری را با دیدی موشکافانه تبیین نموده است؛ به گونه ای که خیلی از نقیصه های قانونی نظیر وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و استثنائات آن، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری به خوبی توضیح داده شده است. همچنین قواعد و مسائل مربوط به چک در پنج فصل به طور مبسوط و جامع بر مبنای قانون تجارت و صدور چک تشریح شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توضیح و تشریح کامل مباحث مربوط به اسناد تجاری «برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک»؛
 • از منابع جامع آموزشی درس حقوق تجارت، مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد و نیز داوطلبین آزمون های حقوقی جهت تسلط کامل در ماده امتحانی حقوق تجارت؛
 • تبیین مطالب با اتکاء به مواد قانونی با بیان جزئیات با لحاظ جنبه علمی و کاربردی؛
 • بیان مطالب به صورت کاملاً پایه ای و بنیادین با نثری استادانه؛
 • بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛
 • اشاره به قوانین و رویه قضایی نظام های حقوقی خواستگاه حقوق تجارت، نظیر حقوق فرانسه.

فهرست کتاب :

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول: تاریخچه حقوق تجارت
 • مبحث اول: تاریخ بین‌المللی حقوق تجارت
 • مبحث دوم: تاریخچه حقوق تجارت ایران
 • بخش دوم: منابع حقوق تجارت
 • مبحث اول: منابع رسمی حقوق تجارت
 • مبحث دوم: منابع خصوصی حقوق تجارت
 • بخش سوم: جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران
 • مبحث اول: ارتباط حقوق تجارت با حقوق مدنی
 • مبحث دوم: ارتباط حقوق تجارت با شعبات دیگر حقوق
 • بخش چهارم: موضوعات حقوق تجارت و تقسیم‌بندی مطالب کتاب
 • باب اول: قلمرو حقوق تجارت
 • فصل اول: معاملات تجارتی ذاتی
 • بخش اول: معاملات برواتی
 • بخش دوم: عملیات توزیعی
 • مبحث اول: خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره
 • مبحث دوم: تهیه و رسانیدن ملزومات
 • بخش سوم: عملیات تجاری تولیدی
 • بخش چهارم: عملیات خدماتی
 • مبحث اول: خدمات واسطه‌ای
 • مبحث دوم: خدمات مالی
 • مبحث سوم: خدمات متفرقه
 • بخش پنجم: معاملات دریایی
 • فصل دوم: تاجر
 • بخش اول: اشخاص حقیقی تاجر
 • مبحث اول: انجام دادن امور تجارتی
 • مبحث دوم: شغل معمولی
 • بخش دوم: اشخاص حقوق تاجر
 • مبحث اول: اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
 • مبحث دوم: اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
 • فصل سوم: اعمال تجارتی تبعی
 • بخش اول: اعمال تبعی تاجر حقیقی
 • مبحث اول: معرفی اعمال تجاری تبعی
 • مبحث دوم: دامنه اعمال تجاری تبعی
 • بحش دوم: اعمال تبعی شرکت‌های تجاری
 • بخش سوم: اعمال تبعی فرعی
 • فصل چهارم: ملاک عام تجاری بودن اعمال تاجر
 • بخش اول: ملاک گردش ثروت
 • بخش دوم: ملاک جستجوی سود
 • فصل پنجم: رژیم حقوقی عملیات تجاری
 • بخش اول: ایجاد تعهدات تجاری
 • مبحث اول: شرایط ماهوی ایجاد تعهدات تجاری
 • مبحث دوم: شرایط شکلی ایجاد تعهدات تجاری
 • بخش دوم: اجرای تعهدات تجاری
 • مبحث اول: مقررات خاص دعاوی تجاری
 • مبحث دوم: تعهدات براتی
 • بخش سوم: محو تعهدات تجاری
 • مبحث اول: مهلت‌های تجاری
 • مبحث دوم: مرور زمان تجاری
 • بخش چهارم: رژیم حقوقی اعمالی که برای یکی از طرفین تجاری است
 • باب دوم: چهارچوب‌های فعالیت تجاری
 • فصل اول: سازماندهی فعالیت تجاری
 • بخش اول: سازماندهی اداری
 • بخش دوم: سازماندهی حرفه‌ای
 • فصل دوم: شرایط اشتغال به تجارت
 • بخش اول: اصل آزادی اشتغال به تجارت
 • بخش دوم: استثنائات وارد بر اصل آزادی اشتغال به تجارت
 • مبحث اول: محدودیت‌های شخصی
 • مبحث دوم: محدودیت‌های موضوعی
 • فصل سوم: الزامات حرفه‌ای تاجر
 • بخش اول: ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی
 • مبحث اول: سازماندهی دفتر ثبت تجارتی
 • مبحث دوم: آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی
 • بخش دوم: تنظیم و نگهداری دفاتر
 • مبحث اول: اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر تجارتی هستند
 • مبحث دوم: آثار حقوقی ثبت یا عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی
 • بخش دوم: تنظیم و نگهداری دفاتر
 • مبحث اول: اشخاثی که مکلف به داشتن دفاتر تجارتی هستند
 • مبحث دوم: معرفی دفاتر تجارتی
 • مبحث سوم: طرز نگهداری دفاتر تجارتی
 • مبحث چهارم: نقش حقوقی دفاتر تجارتی
 • مبحث پنجم: ضمانت اجراهای عدم نگهداری صحیح دفاتر
 • منابع و مآخذ

مشخصات کتاب
شابک9786000206406
نویسنده

ربیعا اسکینی

زبانفارسی
ناشرسمت
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه211
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب