دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد اول

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد اول | بلوط سفید
کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد اول
164,000 تومان

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد اول

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد اول

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.
حقوق تجارت، از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته حقوق و مقاطع ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی است، که با توجه به اهمیت آن، به عنوان یکی از مواد امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری هم قرار داده شده است.
از حقوقدانان بنام و مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به دکتر ربیعا اسکینی اشاره کرد، که تمام مباحث مربوط به حقوق تجارت را در یک دوره پنج جلدی به طور کامل و مفصل تدوین نموده است؛ به طوری مجموعه تألیف شده، هم به عنوان یک منبع آموزشی جامع، در رشته حقوق مطرح است؛ و هم به عنوان منبع ماده امتحانی حقوق تجارت، در آزمون های حقوقی، مورد استفاده طراحان سوال قرار می گیرد. چنانچه قلم ایشان در مجموعه حاضر، در عین ایجاز و اختصار از چنان جامعیتی برخوردار است، که هر مخاطبی با اندکی تدقیق، می‌تواند جان مطلب و جوهره‌ی کلام را دریابد.
از دوره پنج جلدی حقوق تجارت، یک جلد به مباحث اسناد تجاری اختصاص داده شده است. عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود؛ چرا که دنیای تجارت مملوّ از اسنادی است که دارای چنین عناوینی هستند؛ نظیر سند در وجه حامل، اوراق بهادار، قبض انبار و غیره. کتاب حاضر با لحاظ جنبه علمی و نیز کاربردی، بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری را با دیدی موشکافانه تبیین نموده است؛ به گونه ای که خیلی از نقیصه های قانونی نظیر وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و استثنائات آن، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری به خوبی توضیح داده شده است. همچنین قواعد و مسائل مربوط به چک در پنج فصل به طور مبسوط و جامع بر مبنای قانون تجارت و صدور چک تشریح شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توضیح و تشریح کامل مباحث مربوط به اسناد تجاری «برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک»؛
 • از منابع جامع آموزشی درس حقوق تجارت، مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد و نیز داوطلبین آزمون های حقوقی جهت تسلط کامل در ماده امتحانی حقوق تجارت؛
 • تبیین مطالب با اتکاء به مواد قانونی با بیان جزئیات با لحاظ جنبه علمی و کاربردی؛
 • بیان مطالب به صورت کاملاً پایه ای و بنیادین با نثری استادانه؛
 • بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛
 • اشاره به قوانین و رویه قضایی نظام های حقوقی خواستگاه حقوق تجارت، نظیر حقوق فرانسه.

فهرست کتاب :

 • مبحث دوم: شرایط ماهوی تشکیل شرکت
 • بخش دوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: بطلان شرکت
 • مقدمه
 • باب اول: کلیات
 • فصل اول: معرفی شرکت تجاری
 • بخش اول: تعریف شرکت
 • مبحث اول: تعریف شرکت مدنی
 • مبحث دوم: تعریف شرکت تجاری
 • بخش دوم: خصایص شرکت تجاری
 • مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده شرکت
 • مبحث دوم: جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکا
 • فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری
 • بخش اول: اعطای شخصیت حقوقی
 • مبحث اول: شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی
 • مبحث دوم: مبنی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت
 • مبحث سوم: آغاز شخصیت حقوقی شرکت
 • مبحث چهارم: تبدیل شرکت تجاری
 • مبحث پنجم: ادعام و تجزیه شرکت‌ها
 • مبحث ششم: پایان شخصیت حقوقی
 • مبحث هفتم: حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن
 • بخش دوم: نتایج شخصیت حقوقی شرکت
 • مبحث اول: اسم شرکت
 • مبحث دوم: دارایی شرکت
 • مبحث سوم: اهلیت شرکت تجاری
 • مبحث چهارم: اقامتگاه شرکت
 • مبحث پنجم: تابعیت شرکت
 • فصل سوم: انواع شرکت‌های تجاری
 • بخش اول: معرفی انواع شرکت‌های تجاری
 • بخش دوم: طبقه بندی شرکت‌های تجاری
 • مبحث اول: طبقه‌بندی‌های ممکن
 • مبحث دوم: طبقه بندی‌های معمول
 • باب دوم: شرکت‌های اشخاص
 • دفتر اول: قوااعد مشترک راجع به شرکت‌های اشخاص
 • فصل اول: تشکیل شرکت
 • بخش اول: قواعد تشکیل شرکت
 • مبحث اول: انعقاد قرارداد شرکت
 • مبحث دوم: شرایط دیگر تشکیل شرکت
 • بخش دوم: آثار تشکیل شرکت
 • مبحث اول: ماهیت حقوقی سهم الشرکه
 • مبحث دوم: حقوق و تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
 • بخش سوم: نتایج عدم تشکیل شرکت به سبب بطلان
 • مبحث اول: موارد بطلان شرکت
 • مبحث دوم: آثار بطلان شرکت
 • مبحث سوم: مسئولیت مدنی شرکا در صورت بطلان شرکت
 • فصل دوم: انحلال شرکت
 • بخش اول: موارد انحلال شرکت
 • مبحث اول: انحلال مبتنی بر اراده‌ی شرکا
 • مبحث دوم: انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
 • مبحث سوم: انحلال مبتنی بر دلایل موجه
 • مبحث چهارم: انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
 • بخش دوم: آثار انحلال شرکت
 • مبحث اول: تصفیه اموال شرکت
 • مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
 • مبحث سوم: دعاوی طلبکاران شرکت علیه شرکا
 • دفتر دوم: انواع شرکت‌های اشخاص
 • فصل اول: شرکت تضامنی
 • بخش اول: تشکیل شرکت تضامنی
 • مبحث اول: شرکای شرکت
 • مبحث دوم: سرمایه شرکت
 • مبحث سوم: اسم شرکت
 • مبحث چهارم: موضوع شرکت
 • مبحث پنجم: تشریفات تشکیل شرکت
 • بخش دوم: سازماندهی شرکت تضامنی
 • مبحث اول: اداره شرکت
 • مبحث دوم: نقش شرکا در اداره شرکت
 • بخش سوم: حیات شرکت تضامنی
 • مبحث اول: تغییر شرکا
 • مبحث دوم: تقسیم سود و زیان
 • بخش چهارم: انحلال شرکت تضامنی
 • مبحث اول: موارد انحلال شرکت
 • مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
 • فصل دوم: شرکت نسبی
 • بخش اول: معرفی شرکت نسبی
 • بخش دوم: تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی
 • بخش سوم: خصوصیات شرکت نسبی
 • مبحث اول: مسئولیت شرکا
 • مبحث دوم: اسم شرکت
 • فصل سوم: شرکت مختلط غیرسهامی
 • مبحث اول: شرکای شرکت
 • مبحث دوم: آورده‌ها و سرمایه شرکت
 • مبحث سوم: اسم شرکت
 • بخش دوم: طرز کار شرکت مختلط غیرسهامی
 • مبحث اول: مدیریت شرکت
 • مبحث دوم: نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا
 • بخش سوم: تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی
 • مبحث اول: تقسیم سود
 • مبحث دوم: تقسیم زیان
 • بخش چهارم: انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
 • مبحث اول: موارد انحلال شرکت
 • مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
 • باب سوم: شرکت با مسئولیت محدود
 • فصل اول: معرفی شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش دوم: ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: خصایص شرکت
 • مبحث دوم: شخصیت حقوقی شرکت
 • بخش سوم: ملاحظات اقتصادی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
 • فصل دوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش اول: شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: شرایط شکلی تشکیل شرکت
 • مبحث دوم: مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشکیل شرکت
 • مبحث سوم: مسئولیت کیفری عدم رعایت قواعد تشکیل شرکت
 • فصل سوم: حیات شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش اول: مدیریت شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: نصب و غزل مدیر
 • مبحث دوم: اختیارات مدیر
 • مبحث سوم: مسئولیت‌های مدیر
 • بخش دوم: تصمیمات جمعی راجع به شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: تصمیمات عادی
 • مبحث دوم: تصمیمات فوق العاده
 • بخش سوم: نظارت شرکا بر شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث اول: منع صدور سهام
 • مبحث دوم: وضعیت حساب‌های شرکت
 • مبحث سوم: انتقال سهم الشرکه
 • مبحث چهارم: تقسیم منافع شرکت
 • مبحث پنجم: تغییر سرمایه شرکت
 • فصل چهارم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش اول: علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش دوم: علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • بخش سوم: تصفثیه شرکت با مسئولیت محدود
 • کتابنامه
مشخصات کتاب
شابک9786000207441
نویسنده

ربیعا اسکینی

زبانفارسی
ناشرسمت
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه316
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب