دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد دوم

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد دوم | بلوط سفید
کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد دوم
116,000 تومان

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد دوم

کتاب حقوق تجارت 2 شرکتهای تجاری - جلد دوم

حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که ناظر بر روابط تجار و اعمال تجارتی است. قانون تجارت مصوب 1311 به همراه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی آن، قانون اداره امور ورشکستگی، قانون راجع به دلالان، قانون شرکتهای تعاونی و قانون بازار اوراق بهادار از جمله مهمترین قوانین مدون در این زمینه می باشد.
حقوق تجارت، از دروس اصلی مقطع کارشناسی رشته حقوق و مقاطع ارشد و دکتری با گرایش حقوق خصوصی است، که با توجه به اهمیت آن، به عنوان یکی از مواد امتحانی آزمون های وکالت، قضاوت، سردفتری، ارشد و دکتری هم قرار داده شده است.
از حقوقدانان بنام و مطرح در زمینه حقوق تجارت ایران، می‌توان به دکتر ربیعا اسکینی اشاره کرد، که تمام مباحث مربوط به حقوق تجارت را در یک دوره پنج جلدی به طور کامل و مفصل تدوین نموده است؛ به طوری مجموعه تألیف شده، هم به عنوان یک منبع آموزشی جامع، در رشته حقوق مطرح است؛ و هم به عنوان منبع ماده امتحانی حقوق تجارت، در آزمون های حقوقی، مورد استفاده طراحان سوال قرار می گیرد. چنانچه قلم ایشان در مجموعه حاضر، در عین ایجاز و اختصار از چنان جامعیتی برخوردار است، که هر مخاطبی با اندکی تدقیق، می‌تواند جان مطلب و جوهره‌ی کلام را دریابد.
از دوره پنج جلدی حقوق تجارت، یک جلد به مباحث اسناد تجاری اختصاص داده شده است. عنوان کلی اسناد تجاری به برات، سفته و چک محدود نمی شود؛ چرا که دنیای تجارت مملوّ از اسنادی است که دارای چنین عناوینی هستند؛ نظیر سند در وجه حامل، اوراق بهادار، قبض انبار و غیره. کتاب حاضر با لحاظ جنبه علمی و نیز کاربردی، بسیاری از مسائل مربوط به اسناد تجاری را با دیدی موشکافانه تبیین نموده است؛ به گونه ای که خیلی از نقیصه های قانونی نظیر وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و استثنائات آن، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری به خوبی توضیح داده شده است. همچنین قواعد و مسائل مربوط به چک در پنج فصل به طور مبسوط و جامع بر مبنای قانون تجارت و صدور چک تشریح شده است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توضیح و تشریح کامل مباحث مربوط به اسناد تجاری «برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک»؛
 • از منابع جامع آموزشی درس حقوق تجارت، مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد و نیز داوطلبین آزمون های حقوقی جهت تسلط کامل در ماده امتحانی حقوق تجارت؛
 • تبیین مطالب با اتکاء به مواد قانونی با بیان جزئیات با لحاظ جنبه علمی و کاربردی؛
 • بیان مطالب به صورت کاملاً پایه ای و بنیادین با نثری استادانه؛
 • بیان نظرات و دیدگاه‌های سایر حقوقدانان با ذکر منبع به تناسب موضوعات؛
 • اشاره به قوانین و رویه قضایی نظام های حقوقی خواستگاه حقوق تجارت، نظیر حقوق فرانسه.

فهرست کتاب :

 • باب چهارم: شرکت‌های سهامی
 • فصل اول: معرفی شرکت سهامی
 • بخش اول: تعریف شرکت سهامی
 • بخش دوم: تاریخچه شرت سهامی
 • مبحث اول: شرکت سهامی در حقوق تطبیقی
 • مبحث دوم: شرکت‌های سهامی در حقوق ایران
 • بخش سوم: ماهیت حقوقی شرکت سهامی
 • بخش چهارم: شخصیت حقوقی شرکت سهامی
 • مبحث اول: استقلال شخصیت حقوقی شرکت
 • مبحث دوم: آثار شخصیت حقوقی شرکت
 • فصل دوم: تشکیل شرکت سهامی
 • بخش اول: تشکیل شرکت سهامی عام
 • مبحث اول: تأسیس شرکت
 • مبحث دوم: انجام پذیره نویسی
 • مبحث سوم: تشکیل سرمایه و تخثیص سهام
 • مبحث چهارم: تشریفات نهایی تشکیل شرکت
 • گفتار اول: ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها
 • گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها
 • بخش دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص
 • مبحث اول: تأسیس شرکت
 • مبحث دوم: ثبت شرکت
 • بخش سوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت
 • مبحث اول: بطلان شرکت
 • مبحث دوم: مسئولیت‌های ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت
 • فصل سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی
 • بخش اول: سهام
 • مبحث اول: خصایص سهم
 • مبحث دوم: انواع سهام
 • مبحث سوم: حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
 • گفتار اول: حقوق ناشی از مالکیت سهام
 • گفتار دوم: تعهدات ناشی از مالکیت سهام
 • بخش دوم: اوراق مشارکت
 • مبحث اول: معرفی اوراق مشارکت
 • گفتار اول: مفهوم اوراق مشارکت
 • گفتار دوم: ماهیت حقوقی اوراق مشارکت
 • گفتار سوم: انواع اوراق مشارکت
 • مبحث دوم: شرایط انتشار اوراق مشارکت
 • گفتار اول: شرایط مربوط به شرکت ناشر
 • گفتار دوم: شرایط مربوط به اوراق
 • مبحث سوم: سازماندهی انتشار اوراق مشارکت
 • گفتار اول: اشخاص و سازمان‌های دخیل در انتشار اوراق مشارکت
 • گفتار دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت
 • مبحث چهارم: حقوق و امتیازات ناشی از ورقه مشارکت
 • گفتار اول: حقوق صاحب ورقه
 • گفتار دوم: تضمین سرمایه‌گذاری صاحبان ورقه مشارکت
 • فصل چهارم: ارکان شرکت سهامی خاص
 • بخش اول: مجمع عمومی
 • مبحث اول مجمع عمومی عادی
 • گفتار اول: صلاحیت مجمع عمومی عادی
 • گفتار دوم: ترکیب مجمع عمومی عادی
 • گفتار سوم: حق کسب اطلاع سهام‌داران
 • گفتار چهارم: تشکیل مجمع عمومی عادی
 • مبحث دوم: مجمع عمومی فوق العاده
 • مبحث سوم: مجمع عمومی مختلط
 • مبحث چهارم: ممجمع خاص
 • بخش دوم: اداره شرکن سهامی
 • مبحث اول: هیئت مدیره
 • گفتار اول: ترکیب هیئت مدیره
 • گفتار دوم: شرایط عضویت در هیئت مدیره
 • گفتار سوم: حقوق و تکالیف فردی مدیر
 • گفتار چهارم: طرز کار هیئت مدیره
 • گفتار پنجم: اختیارات هیئت مدیره
 • گفتار ششم: کنترل قراردادهای مدیران با شرکت
 • گفتار هفتم: ختم مأموریت مدیران
 • مبحث دوم: مدیر عامل شرکت سهامی
 • گفتار اول: وضعیت حقوقی مدیرعامل
 • گفتار دوم: اختیارات مدیر عامل
 • مبحث سوم: مسئولیت‌های ناشی از اداره شرکت
 • گفتار اول: مسئولیت‌های مدنی مدیران و مدیر عامل
 • گفتار دوم: مسئولیت‌های کیفری مدیران و مدیر عامل
 • بخش سوم: کنترل شرکت
 • مبحث اول: ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
 • مبحث دوم: وضعیت حقوقی بازرس شرکت
 • مبحث سوم: وظایف بازرس
 • مبحث چهارم: حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
 • مبحث پنجم: مسئولیت‌های بازرس
 • فصل پنجم: حیات شرکت سهامی
 • بخش اول: عملکرد و سود و زیان شرکت
 • مبحث اول: تصویت حساب‌های شرکت
 • مبحث دوم: تخصیص سود
 • بخش دوم: تغییر اساسنامه
 • مبحث اول: اختیارات مجمع عمومی
 • مبحث دوم: محدودیت‌های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه
 • بخش سوم: تغییرات سرمایه
 • مبحث اول: افزایش سرمایه
 • گفتار اول: افزایش سرمایه با مراجعه به عموم
 • گفتار دوم: افزایش سرمایه بدنون مراجعه به عموم
 • مبحث دوم کاهش سرمایه
 • بخش چهارم: تبدیل شرکت
 • مبحث اول: فروض تبدیل
 • مبحث دوم: نتایج تبدیل شرکت
 • فصل ششم: انحلال شرکت سهامی
 • بخش اول: علل انحلال شرکت
 • مبحث اول: انحلال قهری
 • مبحث دوم: انحلال به تصمیم مجمع عمومی
 • مبحث سوم: انحلال به حکم دادگاه
 • بخش دوم: نتایج انحلال شرکت
 • مبحث اول: تصفیه
 • گفتار اول: وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
 • گفتار دوم: طرق تصفیه
 • گفتار سوم: ختم تصفیه
 • مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت
 • کتابنامه
مشخصات کتاب
شابک9786000207380
نویسنده

ربیعا اسکینی

زبانفارسی
ناشرسمت
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه317
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب