دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی | بلوط سفید
کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی
554,000 تومان

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی مبحث تاسیسات الکتریکی

كتاب درسنامه آزمون‌های کارشناسی رسمی تاسیسات الکتریکی (کتاب اول) ویژه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی رسمی در رشته‌های تاسیسات ساختمانی و تاسیسات کارخانجات می‌باشد، در این کتاب سعی شده است همه مواردی که در آزمون مورد سوال واقع می‌شود، پوشش داده شود. البته با توجه به محدود بودن زمان مطالعه داوطلبان سعی شده است که مطالب کتاب به صورت خلاصه ارائه شود.

لازم به ذکر است که فصل مربوط به “ماشین‌های الکتریکی” مختص متقاضیان رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات است. و بقیه فصول مشترک است.

فهرست كتاب:

 • پیشگفتار
 • اصطلاحات و تعاریف
 • استانداردها
 • تعاریف
 • اصطلاحات تأسیسات
 • فصل اول / سیستم‌های نیرو و ارتینگ
 • ۱-۱اصول اساسي در تأسیسات برق
 • ۱-۲-حفاظت در برابر تماس مستقيم
 • ۱-۳-حفاظت در برابر تماس غير مستقيم
 • ۱-۴-حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقيم و غير مستقيم
 • ۱-۵-حفاظت با استفاده از SELV و PELV
 • ۱-۶-منابع SELV (بدون اتصال زمين)
 • ۱-۷-منابع تغذيه PELV (با اتصال زمين)
 • ۱-۸-الزامات عمومی برای مدارهای SELV و PELV
 • ۱-۹-الزامات خاص مدارهای SELV (بدون اتصال زمين)
 • ۱-۱۰-حفاظت در برابر تماس مستقيم (مدارهای SELV)
 • ۱-۱۱-الزامات خاص مدارهای PELV ( با اتصال زمين)
 • ۱-۱۲-حفاظت در برابر تماس مستقيم (مدارهای PELV)
 • ۱-۱۳-عدم لزوم حفاظت در برابر تماس مستقيم (مدارهای PELV)
 • ۱-۱۴-منابع تغذيه FELV
 • ۱-۱۵-حفاظت در برابر تماس مستقيم (مدارهای FELV)
 • ۱-۱۶-حفاظت در برابر تماس غير مستقيم (مدارهای FELV)
 • ۱-۱۷-اهمیت اتصال به زمین
 • ۱-۱۸-حفظ سلامت و ایمنی افرادی که ازسیستم برق استفاده می‌کنند
 • ۱-۱۹-حفظ سلامت سیستم، صرف نظر از مسایل مربوط به ایمنی
 • ۱-۲۰یادآوری برخی تعاریف مهم ارتینگ
 • ۱ـ زمین (ارت)
 • ۲ـ سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
 • ۳ـ الكترود ارت (زمین)
 • ۴ـ مقاومت الكترود ارت
 • ۵ ـ امپدانس حلقه اتصال به زمین
 • ۶ ـ اتصالی
 • ۷ ـ جریان اتصال به زمین (جریان اتصال كوتاه)
 • ۸ ـ جریان نشتی زمین
 • ۹ـ سیم اتصال به زمین (سیم ارت)
 • ۱۰ـ سیم خنثی (نول)
 • ۱۱ـ هادی‌ حفاظتی (PE)
 • ۱۲ـ سیم غلافدار فلزی به منظور زمین كردن
 • ۱۳ـ سیم مشترك ارت ـ نول (PEN)
 • ۱۴ـ قسمت‌های بی‌حفاظ (روباز) هادی
 • ۱۵ـ ترمینال اصلی اتصال به زمین (ارتینگ)
 • ۱۶ـ قسمت‌های برقدار
 • ۱۷ـ پتانسیل زمین (ارت)
 • ۱۸ـ گرادیان پتانسیل (در یك نقطه از زمین)
 • ۱۹ـ دستگاه‌های سیار (قابل حمل)
 • ۲۰ـ قسمت‌هایی كه به طور همزمان با هم قابل دسترسی هستند
 • ۲۱ـ دستگاه پس ماند جریان RCD
 • ۲۲ـ هادی بیگانه
 • ۲۳ـ وسایل قطع و وصل و كنترل (قبل یا بعد از تابلو)
 • ۲۴ـ تابلو (مجموعه‌ای از تجهیزات قطع و وصل و كنترل)
 • ۲۵ـ حصار
 • ۲۶ـ باتری
 • ۲۷ـ كانال كابل
 • ۲۸ ـ سینی كابل
 • ۲۹ـ تونل كابل
 • ۳۰ـ مدار (برقی دریك تأسیسات)
 • ۳۱ـ مدار توزیع (از یك تأسیسات)
 • ۳۲ـ كلید خودكار
 • ۳۳ـ جریان طراحی (یك مدار)
 • ۳۴ـ جریان مجاز حرارتی (یك هادی)
 • ۳۵ـ اضافه جریان
 • ۳۶ـ جریان اضافه بار (یك مدار)
 • ۳۷ـ شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یك وسیله حفاظتی)
 • ۳۸ ـ تماس مستقیم
 • ۳۹ـ تماس غیرمستقیم
 • ۴۰ـ ترمینال اصلی زمین (شینه ارت)
 • ۴۱ـ تجهیزات الكتریكی
 • ۴۲ـ تجهیزات مصرف‌كننده جریان
 • ۴۳ـ فیوز
 • ۴۴ـ تأسیسات الكتریكی
 • ۴۵ـ سرویس ورودی تأسیسات الكتریكی
 • ۴۶ـ عایق‌بندی
 • ۴۷ـ عایق‌بندی كابل
 • ۴۸ـ مبخش
 • ۴۹ـ سپر (شیلدینگ كابل)
 • ۵۰ ـ كلید قطع بار
 • ۵۱ ـ ولتاژ تماس
 • ۵۲ ـ ولتاژ تماس احتمالی
 • ۵۳ ـ ولتاژ گام
 • ۵۴ ـ اضافه ولتاژ صاعقه
 • ۵۵ ـ سیستم سیم‌كشی
 • ۱-۲۱-حفاظت در برابر برق گرفتگی
 • ۱-۲۲-تقسیم‌بندی خطرات ناشی از برق گرفتگی
 • ۱-۲۳-عوامل موثر در برق گرفتگی
 • ۱-۲۴-انواع تماس با هادی برقدار
 • ۱-۲۵-روش حفاظت در برابر تماس مستقیم
 • ۱-۲۶-روش حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده قطع خودکار مدار
 • ۱-۲۷-منابع نیرو
 • ۱-۲۸-کارکرد دیزل ژنراتور
 • ۱-۲۹-نامگذاری سیستم‌های نیرو
 • ۱-۳۰-اصول نامگذاری در سیستم‌های توزیع نیرو
 • ۱-۳۱-سیستم TT
 • ۱-۳۲-RCD یا کلید محافظ جان یا کلید جریان باقیمانده
 • ۱-۳۳-تشریح
 • ۱-۳۱-شماتیک سیستم TT
 • ۱-۳۵-سیستم IT
 • ۱-۳۶-سیستم TN (متداولترین اجباری)
 • ۱-۳۷-نکات کلی در مورد سیستم TN
 • ۱-۳۸-سیستم TN-C(کم کاربرد)
 • ۱-۳۹-سیستم TN-S
 • ۱-۴۰-سیستم TN-C-S
 • ۱-۴۱-جمع‌بندی سیستم‌های نیرو
 • ۱-۴۲-مقاومت زمین (سیستم TN)
 • ۱-۴۳-آشنایی با برخی مقادیر مجاز
 • ۱-۴۴-مقاوت ویژه خاک
 • ۱-۴۵-تشریح عوامل وابسته
 • ۱-۴۶-نمونه‌هایی از مقاومت ویژه خاک
 • ۱-۴۷-آ‌ماده‌سازي خاك اطراف الكترود
 • ۱-۴۸-اندازه‌گیری مقاوت ویژه خاک
 • ۱-۴۹-نحوه اندازه‌گیری
 • ۱-۵۰-تشریح روش ونر(wenner)
 • ۱-۵۱-تشریح اساس کار روش FOP (Fall of Potential)
 • ۱-۵۲-روش اندازه‌گیری(Fall OF Potential)
 • ۱-۵۳-الکترود زمین
 • ۱-۵۴-انتخاب محل احداث به ترتیب اولویت
 • ۱-۵۵-ممنوعیت احداث
 • ۱-۵۶-بررسی اثر شکل الکترود
 • ۱-۵۷-الکترودهای موجود
 • ۱-۵۸-الکترودهای مصنوعی
 • ۱-۵۹-الکترود زمین – صفحهای(کم اثرترین الکترود)
 • ۱-۶۰-الکترود صفحه های کم عمق
 • ۱-۶۱-الکترود صفحه های عمیق
 • ۱-۶۲-الکترود زمین – قایم (متداولترین)
 • ۱-۶۳-ساختمان و جنس الکترودهای قائم
 • ۱-۶۴-الکترود زمین – افقی یا تسمه‌ای
 • ۱-۶۵-موارد کاربرد الکترود تسمه‌ای
 • ۱-۶۶-ساختمان و جنس الکترودهای تسمه‌ای
 • ۱-۶۷-خوردگی الکترودها
 • ۱-۶۸-تشریح
 • ۱-۶۹-درجه‌بندی خاک از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب۹
 • ۱-۷۰-درجه‌بندی اثرفلزات از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب (حفاظت کاتدی)
 • ۱-۷۱-تعداد الکترود‌ها
 • ۱-۷۲-موارد کاربرد یک الکترودزمین
 • ۱-۷۳-مزیت و عیب نصب یک الکترود
 • ۱-۷۴-موارد کاربرد دو الکترود زمین
 • ۱-۷۵-شینه و هادی اتصال زمین
 • ۱-۷۶-الزامات اتصال زمين
 • ۱-۷۷-سطح مقطع هادی ها
 • ۱-۷۸-سطح مقطع هادی خنثی
 • ۱-۷۹-سطح مقطع هادی حفاظتی ، حفاظتی  – خنثی
 • ۱-۸۰-هادي اتصال زمين
 • ۱-۸۱-ترمينال اصلی اتصال زمين
 • ۱-۸۲-مقررات اضافی مربوط به هادی های  حفاظتی  ، هم‌بندی ها و اتصال زمين
 • ۱-۸۳-هم‌بندی
 • ۱-۸۴-سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
 • ۱-۸۵-سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی به قرار زیر میباشد
 • ۱-۸۶-سطح مقطع هادی های همبندی اضافی
 • ۱-۸۷-قوانین ارتینگ
 • ۱-۸۶-تشریح
 • ۱-۸۷-صاعقه‌گیر
 • ۱-۸۸-اجزای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه
 • ۱-۸۹-انواع صاعقه‌گیر
 • پیوست: فصل اول
 • جزییات بیشتر، نکات تکمیلی و یادآوری مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
 • اهمیت اتصال به زمین
 • اهداف اتصال به زمین از نظر انجام كار صحیح و سالم سیستم
 • تغییرات ولتاژ در سیستمی كه به زمین وصل نیست
 • انواع سیستم‌های توزیع فشار ضعیف
 • شناسایی هادی ها در سیستم‌های جریان متناوب
 • جمع‌بندی سیستم‌های اتصال به زمین
 • انواع مختلف اتصال به زمین
 • طبقه‌بندی سیستم‌های اتصال به زمین فشار ضعیف
 • نامگذاری سیستم‌های الكتریكی
 • ۱-۹۰-سیستم TN
 • الف) سیستم TN – C: (شكل ۵ ـ الف)
 • ب) سیستم TN-S: (شكل ۵ ـ ب)
 • ج) سیستم TN-C-S
 • ۱-۹۱-سیستم TT (شكل (۶))
 • ۱-۹۲-سیستم IT (شكل (۷))
 • ۱-۹۳-ذکر برخی جزئیات
 •  
مشخصات کتاب
شابک9766001683268
نویسنده

مهدی عرب صادق

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه276
سال انتشار1400

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب