دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان (ویژه آزمون های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی)

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان | بلوط سفید
ناموجود
کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان (ویژه آزمون های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی)
129,000 تومان

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان (ویژه آزمون های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی)

کتاب شرح تفضیلی بر مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان (ویژه آزمون های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی)

مباحث مقررات ملی ساختمان، جهت ارائه الزامات و ضوابط واحد در سطح کشور برای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان است. اين مباحث به عنوان قوانين لازم‌الاجرا در کشور می‌باشند ازاين‌رو متن ارائه شده در اين مباحث نيز جنبه حقوقی داشته و امکان ارائه توضيحات تکميلی در قالب اين مباحث وجود ندارد.به خاطر همين امر بسياری از کاربران اين مباحث استنباط فردی خود از ضوابط را ملاک عمل قرار می‌دهند که در بسياری از موارد صحيح نيست. مبحث چهارم مقررات ملی به عنوان يکی از پرکاربردترين مباحث می‌باشد. اين مبحث در خصوص الزامات عمومی ساختمان می‌باشد که در قالب نه فصل از تعاريف و کليات تا عناصر و جزئيات ساختمانی را در بر می‌گيرد. عليرغم حجم کم مطالب اين مبحث درک درست آن بسيار زمانبر می‌باشد.

با توجه به تجربه چندساله مؤلف در امر تدريس، درک مباحث فنی و الزامات برای مهندسين درصورتی‌که همراه با تشريح مبانی و ارائه تصوير و توضيحات کاربردی باشد، بسيار ساده‌تر می‌گردد. در کتاب شرح تفصیلی بر مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان به همراه الزامات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، توضيحات تکميلی به همراه مثال‌ها و تصاوير کاربردی ارائه شده است.توضيحات تکميلی با زبان ساده و با تصاوير و دياگرام‌ها همراه می‌باشد که درک آن را برای مهندسين آسان‌تر می‌کند. اين کتاب متن کامل مبحث چهارم را دربر می‌گيرد و تمام بندهای آن مطابق با مبحث چهارم می‌باشد.

همچنين شماره صفحات مبحث چهارم در صفحات اين کتاب درجشده است و تمام صفحات مبحث چهارم با صفحات اين کتاب تطبيق داده شده است و يافتن مطالب بر اساس شماره صفحات مبحث چهارم نيز به سادگی امکان پذير می‌باشد. ازاين‌رو کليدواژه‌های تأليف شده برای مبحث چهارم برای اين کتاب نيز کاربرد دارد.

مطالعه اين کتاب برای داوطلبان آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری همچنين مهندسين طراح، ناظر و مجری توصيه می‌گردد.
 

فهرست کتاب:

 • فصل اول: کليات
 • ۴-۱-۱- اهداف كلی
 • ۴-۱-۱-۱- اين مقررات به منظور اطمينان از ايمنی،…
 • ۴-۱-۲- اهداف عينی و انتظارات عملكردی
 • ۴-۱-۲-۱- كاركرد مناسب و پايدار
 • ۴-۱-۲-۲- بهداشت و سلامت
 • ۴-۱-۲-۳- ايمنی در حين بهره‌برداری
 • ۴-۱-۲-۴- حفظ انرژی و رعايت معيارهای ساختمان
 • ۴-۱-۲-۵- بكارگيری و ترويج ارزش‌های ايرانی- اسلامی…
 • ۴-۱-۳ -دامنه كاربرد
 • ۴-۱-۳-۱- اين مقررات ناظر بر تمام ساختمان…
 • ۴-۱-۳-۳- مقررات اين مبحث شامل تمام ساختمان‌ها…
 • ۴-۱-۳-۴- ساختمان‌های ثبت شده توسط سازمان…
 • ۴-۱-۳-۵ – اين مبحث دربرگيرنده ضوابط مربوط به…
 • ۴-۱-۳-۶- در صورت الزام به طراحی ساختمان‌ها جهت…
 • ۴-۱-۳-۷- چنانچه در ضوابط هر طرح توسعه و عمران…
 • ۴-۱-۳-۸- در مواردی كه ضوابط اين مبحث دارای…
 • ۴-۱-۴- استانداردها و ضوابط
 • ۴-۱-۵- مدارك فنی
 • ۴-۱-۱-۵مالكان اراضی و املاك قبل از هر اقدام…
 • ۴-۱-۲-۵ قبل از تهيه نقشه‌ها محل موردنظر می‌بايست…
 • ۴-۱-۳-۵ مالك ساختمان يا نماينده قانونی…
 • ۴-۱-۵-۴- مدارك فنی صدور پروانه كه برای بررسی…
 • ۴-۱-۵-۵- پس از تأييد نقشه‌ها و ساير مشخصات فنی…
 • ۴-۱-۵-۶- شهرداری‌ها يا ساير مراجع صدور پروانه…
 • ۴-۱-۶- الزامات اجرايی
 • ۴-۱-۶-۱- استفاده از مصالح و فرآورده‌ها و روش‌های…
 • ۴-۱-۶-۲- استفاده از اجزاء و سيستم‌های ساختمانی…
 • ۴-۱-۶-۳- در حين ساخت، تمام مصالح و…
 • ۴-۱-۶-۴- ساختمان‌ها و تجهيزات کارگاه‌های…
 • ۴-۱-۶-۵- در هنگام ساخت، بايد از پياده‌روها و…
 • ۴-۱-۶-۶- در هنگام ساخت، بايد تصوير پروانه…
 • ۶-۱-۶-۷- مصالح اضافی و نخاله‌های ساختمانی بايد…
 • ۴-۱-۶-۸- درختان، گياهان و ساير عناصری كه در…
 • ۴-۱-۶-۹- هرگاه هنگام شروع و در حين عمليات…
 • ۴-۱-۶-۱۱- تمام زمين‌ها و ساختمان‌های خالي بايد…
 • فصل دوم: تعاريف
 • تعاريف
 • فصل سوم: دسته‌بندی فضاها، تصرف‌ها و ساختمان‌ها
 • ۴-۳-۱- دسته‌بندی فضاها
 • ۴-۳-۲- دسته‌بندی و تعريف تصرف‌ها
 • ۴-۳-۲-۱- تصرف‌های مسكونی/ اقامتی(م)
 • ۴-۳-۲-۲- تصرف‌های آموزشی/ فرهنگی(آ)
 • ۴-۳-۲-۳- تصرف‌های درمانی/ مراقبتی (د)
 • ۴-۳-۲-۴- تصرف‌های تجمعی (ت)
 • ۴-۳-۲-۵- تصرف‌های حرف‌های/ اداری (ح)
 • ۴-۳-۲-۶- تصرف‌های كسبی/ تجاری (ك)
 • ۴-۳-۲-۷- تصرف‌های صنعتی (ص)
 • ۴-۳-۲-۸- تصرف‌های انباری (ن)
 • ۴-۳-۲-۹- تصرف‌های مخاطره‌آميز (خ)
 • ۴-۳-۲-۱۰- تصرف‌های متفرقه (ف)
 • ۴-۳-۳- دسته‌بندی ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و
 • ۴-۳-۳-۱- دسته‌بندی كلی:
 • ۴-۳-۳-۲- گروه‌بندی جزئی:
 • فصل چهارم: مقررات کلی
 • ۴-۴-۱- ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان‌ها
 • ۴-۴-۱-۱- كليات
 • ۴-۴-۱-۲- محدوديت كلی مساحت و ارتفاع
 • ۴-۴-۱-۳- افزايش مجاز ارتفاع و مساحت
 • ۴-۴-۱-۴- مساحت ميان طبقه‌ها
 • ۴-۴-۱-۵- الزامات ارتفاع و مساحت طبقات در زيرزمين
 • ۴-۴-۲- الزامات كلی ساخت و قرارگيری ساختمان
 • ۴-۴-۳- الزامات همجواری ساختمان‌ها، تصرف‌ها و…
 • ۴-۴-۴- الزامات شكل، حجم و نمای ساختمان
 • ۴-۴-۵- الزامات پيش‌آمدگی‌های ساختمان
 • ۴-۴-۵-۱- پيش‌آمدگی‌های مجاز در معابر عمومی
 • ۴-۴-۵-۲ پيش‌آمدگی‌های مجاز ساختمان‌ها در داخل…
 • ۴-۴-۵-۳- پيش‌آمدگی‌های مجاز زيرزمين
 • ۴-۴-۵-۴- محدوديت پيش‌آمدگی‌ها در ساختمان
 • ۴-۴-۶- الزامات تأمين امنيت ساختمان‌ها و…
 • ۴-۴-۶-۱- تأمين ايمنی ساختمان در برابر سوانح طبيعی…
 • ۴-۴-۶-۲- ايمنی متصرفين و به ويژه افراد دارای…
 • ۴-۴-۶-۳- به منظور ايمنی بيشتر متصرفين در سوانح و…
 • ۴-۴-۶-۴- به منظور تأمين امنيت ساختمان‌ها و
 • ۴-۴-۷- الزامات مناسب سازی ساختمان
 • ۴-۴-۷-۱- در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و
 • ۴-۴-۷-۲- در طراحی و ساخت مجتمع‌های
 • فصل پنجم: الزامات عمومی فضاها
 • ۴-۵-۱- فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس
 • ۴-۵-۱-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۱-۲- راه‌های دسترس و خروج قابل قبول
 • ۴-۵-۱-۳- فضاهای ورودی ساختمان
 • ۴-۵-۱-۴- فضای راهروها
 • ۴-۵-۱-۵- درهای ورودی اصلی
 • ۴-۵-۱-۶- ايوان‌ها، بالکن‌ها و سكوهای واقع در مسير
 • ۴-۵-۱-۷- راه‌پله‌ها
 • ۴-۵-۱-۸- شيب‌راه‌های عبور پياده
 • ۴-۵-۱-۹- آسانسورها و پلکان‌های برقی
 • ۴-۵-۱-۱۰- نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۱-۱۱ دست‌اندازها، نرده‌ها و ميله‌های دستگرد
 • ۴-۵-۱-۱۲- كف سازی، نازک‌کاری و پوشش‌های پله
 • ۴-۵-۱-۱۳- پيش‌آمدگی در فضاهای عبوری
 • ۴-۵-۱-۱۴- سطوح خارج ساختمان
 • ۴-۵-۲- فضاهای اقامت
 • ۴-۵-۲-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۲-۲- اندازه‌های فضاهای اقامت
 • ۴-۵-۲-۳- نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۲-۴- الزامات فضاهای اقامتی واقع در زيرزمين
 • ۴-۵-۲-۵- فضاهای الحاق شده به اتاق‌ها و فضاهای اقامت
 • ۴-۵-۲-۶- الزامات نورگيری طبيعی فضاها با نورگيری…
 • ۴-۵-۲-۷- الزامات فضاهای اقامت با نورگيری…
 • ۴-۵-۲-۸- در و پنجره
 • ۴-۵-۳- اتاق‌ها و فضاهای اقامت چندمنظوره
 • ۴-۵-۳-۱- فضاهايی كه هم برای اقامت و هم صرف غذا…
 • ۴-۵-۳-۲- فضاهای مورد استفاده برای اقامت، صرف غذا و…
 • ۴-۵-۳-۳- تمام فضاهای اقامت چندمنظوره بايد مطابق…
 • ۴-۵-۳-۴- ساير الزامات تعيين شده برای فضاهای اقامت…
 • ۴-۵-۴- فضاهای شتغال
 • ۴-۵-۴-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۴-۲- اندازه‌های الزامی
 • ۴-۵-۴-۳- نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۴-۴- الزامات فضاهای اشتغال واقع در زيرزمين
 • ۴-۵-۴-۵- فضاهای الحاق شده به اتاق‌ها و فضاهای اشتغال
 • ۴-۵-۴-۶- الزامات فضاهای اشتغال با نورگيری از سقف
 • ۴-۵-۵- فضاهای پخت و آشپزخانه‌ها
 • ۴-۵-۵-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۵-۲- اندازه‌های الزامی
 • ۴-۵-۵-۳- نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۵-۴- کف‌سازی و پوشش ديوار
 • ۴-۵-۶- فضاهای بهداشتی
 • ۴-۵-۶-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۶-۲- اندازه‌های فضاهای بهداشتی
 • ۴-۵-۶-۳- نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۶-۴- الزامات فضاهای بهداشتی با نورگيری از سقف
 • ۴-۵-۶-۵- کف‌سازی و پوشش ديوار
 • ۴-۵-۷- فضاهای نيمه باز
 • ۴-۵-۷-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۷-۲- بالکن
 • ۴-۵-۷-۳- بالكن کمعرض
 • ۴-۵-۷-۴- ايوان
 • ۴-۵-۸- فضاهای باز
 • ۴-۵-۸-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۸-۲- حياط‌ها
 • ۴-۵-۸-۳- حياط‌های خلوت و پاسيوها
 • ۴-۵-۸-۴- گودال باغچه‌ها
 • ۴-۵-۹- فضاها و عناصر واسط نورگيری و تهويه
 • ۴-۵-۹-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۹-۲- مجراهای خارجی نور و هوا
 • ۴-۵-۹-۳- محفظه‌های آفتابگير
 • ۴-۵-۱۰- توقفگاه‌های خودرو
 • ۴-۵-۱۰-۱- الزامات كلی
 • ۴-۵-۱۰-۲- اندازه‌های توقفگاه
 • ۴-۵-۱۰-۳- ورود و خروج
 • ۴-۵-۱۰-۴- تهويه و نورگيری توقفگاه‌ها
 • ۴-۵-۱۰-۵- توقفگاه‌های واقع در زيرزمين
 • ۴-۵-۱۰-۶- مصالح و پوشش كف و ديوارهای توقفگاه‌ها
 • ۴-۵-۱۰-۷- تأسيسات و تجهيزات توقفگاه‌ها
 • ۴-۵-۱۱- انبارها
 • ۴-۵-۱۱-۱- حداقل ارتفاع در فضاهای انباری كه افراد…
 • ۴-۵-۱۱-۲- درصورتيکه تدابيری برای تهويه فضای…
 • ۴-۵-۱۱-۳- در صورت حضور بلندمدت افراد در…
 • ۴-۵-۱۱-۴- رعايت مبحث سوم مقررات ملّی ساختمان…
 • ۴-۵-۱۱-۵- درصورتی‌که انبار برای نگهداری كالاها…
 • ۴-۵-۱۲- فضاهای نصب تأسيسات
 • ۴-۵-۱۲-۱- قرارگيری شيرها، كليدها و كنتورهای
 • ۴-۵-۱۲-۲- فضای موتورخانه
 • ۴-۵-۱۲-۳- فضاهای قرارگيری دستگاه تهويه…
 • ۴-۵-۱۲-۴- محل‌های نصب تأسيسات در فضای باز…
 • ۴-۵-۱۳- ساير مشاعات و فضاهای خدماتی عمومی
 • ۴-۵-۱۳-۱- فضای اقامت سرايدار
 • ۴-۵-۱۳-۲- فضای استخر و ديگر امكانات ورزشی
 • ۴-۵-۱۳-۳- محل بازی كودكان
 • فصل ششم: الزامات عمومی نورگيری و تهويه فضاها
 • ۴-۶-۲-۱- استفاده از تعويض هوای مكانيكی به جای…
 • ۴-۶-۲-۲- درصورت استفاده از تعويض هوای مكانيكی…
 • ۴-۶-۲-۳- در سيستم‌های گرمايش يا سرمايش…
 • ۴-۶-۲-۴- فضاهايی كه برای آنها مقررات خاصی…
 • ۴-۶-۳-۱- در صورت استفاده از انواع شيشه‌های مات…
 • ۴-۶-۳-۲- در تعيين سطوح نورگذر و بازشوهای…
 • فصل هفتم: مقررات اختصاصی تصرف‌ها
 • ۴-۷-۱- تصرف‌های مسكونی
 • ۴-۷-۱-۱- ساختمان‌های مسكونی در گروه (م-۲)
 • ۴-۷-۱-۲- هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، متل‌ها و…
 • ۴-۷-۲- تصرف‌های حرف‌های/ اداری
 • ۴-۷-۲-۱- در طراحی ساختمان‌های اداری رعايت…
 • ۴-۷-۲-۲- در ساختمان‌های حرف‌های/ اداری گروه ۳…
 • ۴-۷-۳- تصرف‌های آموزشی/ فرهنگی
 • ۴-۷-۳-۱- در تصرف‌های آموزشی ، ارتفاع فضای…
 • ۴-۷-۳-۲- در تصرف‌های گروه (آ) شامل…
 • ۴-۷-۳-۳- در تعيين تعداد و نوع فضاها و…
 • ۴-۷-۳-۴- ساير الزامات تعيين‌ شده براي فضاها…
 • ۴-۷-۴- تصرف‌های درمانی/ مراقبتی
 • ۴-۷-۴-۱- فضاهای داخلی در تصرف‌های درمانی…
 • ۴-۷-۴-۲- در اتاق‌های بستری ارتفاع لبه پايين پنجره…
 • ۴-۷-۴-۳- حداقل فاصله از لبه كناری تخت تا…
 • ۴-۷-۴-۴- حداقل عرض خالص و بدون مانع…
 • ۴-۷-۴-۵- حداقل عرض الزامی در برای درهای…
 • ۴-۷-۴-۶- حداقل عرض قابل‌ قبول فضای
 • ۴-۷-۴-۷- مصالح و مواد استفاده شده در نازک‌کاری‌ها…
 • ۴-۷-۴-۸- طراحی گوشه‌ها، ورودی‌ها، اتصال ديوار…
 • ۴-۷-۴-۹- در انتخاب رنگ و محل استفاده از رنگهای…
 • ۴-۷-۴-۱۰- رنگ و فرم دستگيره‌ها نيز بايد…
 • ۴-۷-۴-۱۱- استفاده از تهويه طبيعی در فضاهای…
 • ۴-۷-۴-۱۲- در طراحی و اجرای تصرف‌های…
 • ۴-۷-۴-۱۳- دسترسی افراد کم‌توان جسمی و…
 • ۴-۷-۴-۱۴- در تصرف‌های درمانی، مخصوصاً در…
 • ۴-۷-۴-۱۵- در كليه تصرف‌های درماني…
 • ۴-۷-۴-۱۶- در فضاهای درمانی دسترسی به فضاهای…
 • ۴-۷-۴-۱۷- در فضاهای درمانی مقررات مبحث بيستم…
 • ۴-۷-۴-۱۸- ترتيب قرار گرفتن فضاهای خصوصی و…
 • ۴-۷-۴-۱۹- به منظور رعايت الزامات بهداشتي توجه…
 • ۴-۷-۴-۲۰- در بخش جراحی كليه تصرف‌های…
 • ۴-۷-۴-۲۱- الزامات زير در بخش‌های تصويربرداری…
 • ۴-۷-۵- تصرف‌های تجمعی…
 • ۴-۷-۵-۱- در تصرف‌های تجمعی كه فضاهايی…
 • ۴-۷-۵-۲- در پلکان‌های راهروهای فضای تجمع…
 • ۴-۷-۵-۳- در تصرف‌های تجمعی ، مانند سينماها…
 • ۴-۷-۵-۴- ساير الزامات تعيين‌ شده برای فضاها، اجزاء…
 • ۴-۷-۵-۵- در طراحی و ساخت مساجد بايد به…
 • ۴-۷-۵-۶- در طراحی و ساخت مساجد به منظور رعايت…
 • ۴-۷-۶-۱- در تصرف‌های صنعتی و كارگاهی رعايت…
 • ۴-۷-۶- تصرف‌های صنعتی …
 • فصل هشتم: مقررات خاص ساختمان‌های بلند
 • مقررات ساختمان‌های بلند
 • فصل نهم: الزامات عمومی عناصر و جزئيات مهم ساختمان
 • ۴-۹-۱- ديوارها
 • ۴-۹-۱-۱- تمام ديوارهای خارجی واحدهای تصرف…
 • ۴-۹-۱-۲- جداره‌های خارجی تمام ساختمان‌ها و…
 • ۴-۹-۱-۳- در تمام ديوارهای ساختمان به ويژه در…
 • ۴-۹-۱-۴- در تمام ديوارهايی كه به علت قرارگيری…
 • ۴-۹-۲- كف و سقف
 • ۴-۹-۲-۱- تمام سقف‌های خارجی واحدهای تصرف…
 • ۴-۹-۲-۲- تمام سقف‌ها و کف‌های خارجی…
 • ۴-۹-۳- نازککاری و پوشش‌ها…
 • ۴-۹-۳-۱- استفاده از پوشش‌های ضد حريق در…
 • ۴-۹-۳-۲- استفاده از پوشش‌های ضد حريق در…
 • ۴-۹-۳-۳- استفاده از نازککاری و پوشش‌های لازم…
 • ۴-۹-۴- سقف‌های كاذب…
 • ۴-۹-۴-۱- نصب سقف كاذب نبايد ارتفاع فضا را…
 • ۴-۹-۴-۲- سقف كاذب بايد با استفاده از قطعات…
 • ۴-۹-۴-۳- براي نصب آويزها، اتصالات و ساير…
 • ۴-۹-۴-۴- ديوارهای جداكننده فضاها بايد تا…
 • ۴-۹-۴-۵- از فضای بالای سقف كاذب نبايد برای…
 • ۴-۹-۴-۶- تخليه هوای سرويس‌های بهداشتی و…
 • ۴-۹-۴-۷- در سقف‌های كه در آنها از مواد قابل…
 • ۴-۹-۴-۸- فضای بالای سقف كاذب نبايد…
 • ۴-۹-۴-۹- در مجاورت يا بالای سقف كاذب، هيچگونه…
 • ۴-۹-۴-۱۰- در صورت نياز به نصب هرگونه…
 • ۴-۹-۵- بام‌های مسطح
 • ۴-۹-۵-۱- تعبيه جانپناه در بام‌های مسطح…
 • ۴-۹-۵-۲- بام‌های مسطح بايد دارای شيب بندی…
 • ۴-۹-۵-۳- تعداد كفشوی و لوله قائم آب باران…
 • ۴-۹-۵-۴- آب بام‌ها بايد به صورتی جمع‌آوری…
 • ۴-۹-۵-۵- تخليه آب حاصل از نزولات جوی بام‌ها…
 • ۴-۹-۵-۶- اتصال لوله‌کشی آب بام به شبكه فاضلاب…
 • ۴-۹-۶- بام‌های شيبدار
 • ۴-۹-۶-۱- بام‌های شيبدار بايد به نحوي طراحی و…
 • ۴-۹-۶-۲- چنانچه شيب بام شيبدار به سمت…
 • ۴-۹-۶-۳-رعايت بندهای ۴-۹-۵-۳ تا ۴-۹-۵-۶…
 • ۴-۹-۷- سقف‌های نورگذر…
 • ۴-۹-۷-۱- نورگيرهای سقفی كه برای تأمين نور…
 • ۴-۹-۷-۲- مجموع سطح نورگيرهای سقفی…
 • ۴-۹-۷-۳- سقف‌های نورگذر يا شفاف، مانند…
 • ۴-۹-۷-۴- در طراحی و اجرای سقف‌های نورگذر…
 • ۴-۹-۸- نصب و اجرای در و پنجره
 • ۴-۹-۸-۱- مشخصات تمام درها و پنجره‌ها بايد با…
مشخصات کتاب
شابک9786001684906
نویسنده

مهدی بیات

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدشومیز
قطعوزیری
تعداد صفحه152
سال انتشار1400

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب