دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب عقود معین 1 (کمک حافظه حقق مدنی 6)

کتاب عقود معین 1 (کمک حافظه حقق مدنی 6) | بلوط سفید
کتاب عقود معین 1 (کمک حافظه حقق مدنی 6)
161,000 تومان

کتاب عقود معین 1 (کمک حافظه حقق مدنی 6)

کتاب عقود معین 1 (کمک حافظه حقق مدنی 6)

فهرست مطالب کتاب:

 • بیع
 • تعریف عقد بیع
 • معیار تمییز بیع از معاوضه
 • اوصاف عقد بیع
 • 1) تملیکی بودن
 • تملیکی بودن در بیع مال کلی
 • 2) معوض بودن
 • اثر معوض بودن
 • 3) عین بودن مبیع
 • اوصاف مبیع
 • 1) وجود داشتن
 • 2) مالکیت داشتن
 • 3) ملک بایع بودن
 • 4) قابل انتقال بودن
 • 5) معلوم و معین بودن
 • معلوم بودن مبیع
 • معین بودن مبیع
 • 6) مقدور التسلیم بودن
 • اثر اعتقاد طرفین به عدم امکان تسلیم
 • اثر ناتوانی موقت در زمان عقد
 • اثر ناتوانی عارضی پس از عقد
 • 4) لازم بودن
 • خیار مجلس
 • خیار حیوان
 • آثار بیع
 • یک) انتقال مالکیت مبیع و ثمن
 • موانع تملیک فوری
 • 1)مانع مادی
 • 2)مانع قراردادی
 • 3)مانع قانونی
 • دو) تعهد به تسلیم مبیع
 • تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع
 • موضوع تسلیم
 • 1)تسلیم اصل مال
 • 2)تسلیم منافع مبیع
 • 3) تسلیم توابع مبیع
 • موعد تسلیم
 • بیع سلف (سلم)
 • بیع کالی به کالی
 • محل تسلیم
 • مخارج تسلیم
 • مخارج معامله
 • ضمانت اجرای تعهد به تسلیم
 • ضمانت اجرای قانونی
 • الف) اجبار فروشنده به تسلیم
 • ب) استفاده از حق حبس
 • ضمانت اجرای قراردادی
 • الف) شرط انفساخ
 • ب) شرط فسخ
 • ج) وجه التزام
 • اثر تسلیم
 • انتقال ضمان معاوضی
 • شرایط اعمال حکم ماده 387 قانون مدنی
 • 1) عین معین بودن مبیع به هنگام تلف
 • 2) تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری
 • 3) تلف مبیع در اثر حادثه خارجی، نه در اثر اهمال و تقصیر بایع
 • تلف مبیع توسط بایع
 • تلف مبیع توسط شخص ثالث
 • تلف مبیع توسط خریدار
 • تلف بعض از مبیع قبل از قبض ( و تلف توابع مبیع)
 • تلف نمائات
 • سه) تعهد به تادیه ثمن
 • الزام به پرداخت ثمن و اثبات آن
 • زمان تأدیه ثمن
 • مکان تأدیه ثمن
 • خیار تأخیر ثمن
 • اثر ناتوانی خریدار در تأدیه ثمن
 • خیار تفلیس
 • چهار) ضمان درک
 • مبنای ضمان درک
 • قلمرو ضمان درک
 • مفاد ضمان درک
 • الف) در رابطه خریدار و فروشنده
 • ب) در رابطه خریدار و مالک
 • معاوضه
 • تعریف معاوضه
 • اوصاف معاوضه
 • قواعد حاکم بر معاوضه
 • اجاره
 • تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره
 • الف) قانون حاکم بر اجاره اماکن به منظور کسب یا پیشه یا تجارت
 • ب) قانون حاکم بر اجاره اماکن به منظور غیرتجاری
 • تعریف اجاره
 • اوصاف اجاره
 • 1)عقد تملیکی
 • 2) عقد معوض
 • 3)عقد موقت
 • انعقاد عقد اجاره
 • اعلام اراده به وسیله نماینده
 • اهلیت طرفین
 • موضوع عقد اجاره
 • عین مستأجره
 • اجاره بها
 • آثار عقد اجاره
 • تکالیف موجر
 • 1) تسلیم مورد اجاره
 • 2) انجام تعمیرات و پرداخت مخارج مورد اجاره
 • 3) خودداری از تغییرات عین منافی با مقصود از استیجار
 • تکالیف مستاجر
 • 1) پرداخت اجاره بها
 • 2) خودداری از تعدی و تفریط
 • 3) تغییر ندادن مصرف مورد اجاره
 • انحلال عقد اجاره
 • اسباب انحلال اجاره
 • 1)بطلان اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت آن
 • 2)بطلان اجاره به دلیل تلف مورد اجاره
 • اثر اتلاف موجر یا ثالث
 • 3)از بین رفتن قابلیت انتفاع عین
 • 4) فسخ اجاره
 • اثر فسخ اجاره
 • موارد فسخ
 • 5)پایان مدت اجاره
 • اثر انقضای مدت در قانون مدنی
 • تخلیه در قانون روابط موجر و مستأجر 1376
 • اثر انقضای مدت در قانون روابط موجر و مستأجر 1356
 • موارد درخواست تخلیه مربوط به تخلفات مستأجر
 • 1) انتقال منافع به غیر
 • 2) تغییر شغل بدون رضای موجر
 • 3) تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجره
 • 4) عدم پرداخت اجاره بها
 • ب) موارد تخلیه مربوط به شخص موجر
 • 1) نوسازی
 • 2) نیاز شخصی موجر برای اشتغال
 • 3) نیاز شخصی برای سکونت
 • مفهوم سرقفلی و حق کسب و یا پیشه یا تجارت
 • الف) حق کسب یا پیشه یا تجارت
 • ب) سرقفلی
 • راه‌های تملک حق تقدم در اجاره توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر
 • طریق اول: از راه انتقال مستقیم از مالک و بدون مدت در برابر پرداخت مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک
 • طریق دوم: به تبع انتقال موقت منافع
 • اجاره اشخاص
 • تعریف
 • تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری
 • انعقاد قرارداد اجاره اشخاص
 • اهلیت اجیر
 • معلوم و معین بودن موضوع
 • آثار قرارداد اجاره اشخاص
 • الف) تعهدات اجیر
 • ب) تعهدات صاحبکار (مستأجر)
 • جعاله
 • مفهوم جعاله
 • اقسام جعاله
 • ماهیت حقوقی جعاله
 • انعقاد جعاله
 • آثار جعاله
 • آثار فسخ عقد از سوی جاعل
 • افزایش یا کاهش اجرت توسط جاعل قبل از پایان کار
 • اثر فوت یا حجر
 • اثر انجام شدن کار
 • آثار فسخ عامل
 • حدود التزام جاعل در برابر عامل
 • زمان استحقاق اجرت
 • التزام در برابر عاملان متعدد
 • هزینه انجام دادن کار
 • قرض
 • تعریف قرض
 • اثر قبض در عقد قرض
 • اهلیت طرفین قرض
 • موضوع قرض
مشخصات کتاب
شابک9786007896372
نویسنده

مهدی فلاح خاریکی

زبانفارسی
ناشردوراندیشان
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه211
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب