دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قانون اساسی و قانون مدنی

کتاب قانون اساسی و قانون مدنی | بلوط سفید
کتاب قانون اساسی و قانون مدنی
125,000 تومان

کتاب قانون اساسی و قانون مدنی

کتاب قانون اساسی و قانون مدنی

وضع و اجرای قانون، پیش نیاز اصلی برقراری نظم، امنیت و عدالت در یک جامعه است. در نظام قضایی حاکم، جهل به قانون رافع مسئولیت نبوده و همواره چنین فرض می‌شود که، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. از این رو، آگاهی و اطلاع از قوانین موضوعه، برای همه افراد اجتماع هم یک حق مسلم است و هم یک ضرورت اجتماعی.
نشر دوران، با شعار «با آگاهی از قوانین می توانید وکیل خود باشید» به عنوان یکی از انتشارات پیشگام در تدوین و نشر مجموعه قوانین و مقررات، متن قوانین را به صورت دقیق و منقح شده به چاپ رسانده و در دسترس عموم قرار داده است.
قانون اساسی، محور اصلی نظام حقوقی کشور و قانون مدنی، مهم ترین قانون ماهوی آن می­باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر 175 اصل است که در سال 1358 به تصویب رسیده و در سال 1368 برخی از اصول آن بازنگری شده است. قانون مدنی نیز، مشتمل بر 1335 ماده قانونی در سه دوره قانون گذاری از سال 1307 تا 1314 به تصویب رسیده است، که تاکنون نیز با اِعمال پاره ای اصلاحات و الحاقات جزئی به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراست.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • تدوین متن صحیح و منقح شده قانون اساسی و قانون مدنی
 • اِعمال آخرین اصلاحات و الحاقات
 • بیان متن اصول قانون اساسی مصوب 1358 که دربازنگری مصوب 1368 تغییر یافته است
 • بیان قوانین خاص و ضمائم از جمله قانون مسئولیت مدنی، آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن­ها، قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
 • بیان اهم آرای وحدت رویه قضایی، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان و قوانین استفساریه
 • ارائه توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات، در پایان کتاب

فهرست :

 • مقدمه قانون اساسی
 • طلیعه نهضت
 • حکومت اسلامی
 • خشم ملت
 • بهایی که ملت پرداخت
 • شیوه حکومت در اسلام
 • ولایت فقیه
 • اقتصاد وسیله است نه هدف
 • زن در قانون اساسی
 • ارتش مکتبی
 • قضا در قانون اساسی
 • قوه مجریه
 • وسایل ارتباط جمعی
 • نمایندگان
 • اصول کلی
 • زبان خط تاریخ و پرچم
 • حقوق ملت
 • اقتصاد و امور مالی
 • حق حاکمیت مات و قوای ناشی از آن
 • قوه مقننه
 • مجلس شورای اسلامی
 • اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
 • شوراها
 • رهبر یا شورای رهبری
 • قوه مجریه
 • ریاست جمهوری و وزرا
 • ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • سیاست خارجی
 • قوه قضاییه
 • صدا و سیما
 • شورای عالی امنیت ملی
 • بازنگری در قانون اساسی
 • اصول قانون اساسی مصوب 1358
 • که در بازنگری مصوب 1368 تغییر یافته است
 • فهرست قانون مدنی
 • تاریخچه قانون مدنی
 • مقدمه: در انتشار و آثار و اجرا قوانین به طور عموم
 • جلد اول: در اموال
 • کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • در بیان انواع اموال
 • در اموال غیرمنقول
 • در اموال منقول
 • در اموالی که مالک خاص ندارد
 • در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاص می شود
 • در مالکیت
 • در حق انتفاع
 • در عمری و رقبی و سکنی
 • در وقف
 • در حق انتفاع از مباحات
 • در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار
 • در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
 • در احکام وآثار نسبت به املاک مجاور
 • در حریم املاک
 • در اسباب تملک
 • در احیا اراضی موات
 • در مباحه
 • در حیازت مباحات
 • در معادن
 • در اشیا پیدا شده
 • در اشیده پیدا
 • در حیوانات ضاله
 • در دفینه
 • در شکار
 • در عقود
 • در تعهدات
 • در اقسام
 • در شرایط اساسی برای صحت معامله
 • در قصد طرفین و رضای آنها
 • در اهلیت طرفین
 • در مورد معامله
 • در جهت معامله
 • در اثر معاملات
 • در جهت
 • در قواعد
 • در خسارت
 • در اثر عقود
 • در بیان شرایط
 • در اقسام شرط
 • در احکام شرط
 • در معاملات
 • در سقوط تعهدات
 • در وفا به عهد
 • در اقاله
 • در ابرا
 • در تبدیل
 • در تهاتر
 • مالکیت ما فی الذمه
 • در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
 • کلیات
 • در ضمان قهری
 • در غصب
 • در اتلاف
 • در تسبیب
 • در استیفا
 • در عقود معینه
 • در بیع
 • در احام بیع
 • در طرفین معامله
 • در مبیع
 • در آثار بیع
 • در ملکیت
 • در تسلیم
 • در ضمان
 • در تادیه
 • در خیارات
 • در خیار مجلس
 • در خیار حیوان
 • در شرط
 • در ثمن
 • در خیار رویت
 • در غبن
 • در عیب
 • در تدلیس
 • صفقه
 • شرط
 • کلی
 • تخلف
 • در احکام
 • بیع شرط
 • معاوضه
 • اجاره
 • اشیا
 • حیوانات
 • اشخاص
 • کارگر
 • حمل و نقل
 • مزراعه
 • مساقات
 • مساقات
 • مضاربه
 • جعاله
 • شرکت
 • احکام
 • اموال
 • ودیعه
 • کلیات
 • تعهدات امین
 • امانت گذار
 • عاریه
 • قرض
 • قماربازی
 • وکالت
 • کلیات
 • وکیل
 • موکل
 • در طرق مختلفه انقضا وکالت
 • در ضمان عقدی
 • در کلیات
 • در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
 • در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
 • در اثر ضمان بین ضامنین
 • در حواله
 • در کفالت
 • در صلح
 • در رهن
 • در هبه
 • در اخذ به شفعه
 • در وصایا و ارث
 • در وصایا
 • در کلیات
 • در موصی
 • در موصی به
 • در موصی له
 • در وصی
 • در ارث
 • در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 • در تحقق ارث
 • در شرایط و جمله از موانع ارث
 • در حجب
 • در فرض و صاحبان فرض
 • در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 • در سهم الارث طبقه اول
 • در سهم الارث طبقه دوم
 • در سهم الارث طبقه سوم
 • در میراث زوج و زوجه
 • در مقررات مختلف
 • جلد دوم: در اشخاص
 • در کلیات
 • در تابعیت
 • در اسناد سجل احوال
 • در اقامتگاه
 • در غایب مفقودالاثر
 • در قرابت
 • در نکاح و طلاق
 • در نکاح
 • در خواستگاری
 • قابلیت صحی برای ازدواج
 • در موانع نکاح
 • شرایط صحت نکاح
 • وکالت در نکاح
 • در نکاح منقطع
 • در مهر
 • در حقوق و تکالیف زوجین
 • در انحلال عقد نکاح
 • در مورد امکان فسخ نکاح
 • در طلاق
 • در کلیات
 • در اقسام طلاق
 • در عده
 • در اولاد
 • در نسب
 • در نگاهداری
 • در ولایت
 • در خانواده
 • در الزام
 • در حجر
 • در کلیات
 • در موارد
 • در اختیارات
 • در موارد عزل
 • در خروج
 • جلد سوم: در ادله اثبات دعوی
 • در اقرار
 • در شرایط اقرار
 • در آثار اقرار
 • در اسناد
 • در شهادت
 • در موارد شهادت
 • در شرایط شهادت
 • در امارات
 • در قسم
 • قانون مسئولیت مدنی
 • آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
 • رای وحدت رویه هیات عمومی دیوال عالی کشور(مهریه)
 • رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مهریه)
 • قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی
 • رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 • رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 • قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی
 • نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
 • نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه(اتباع خارجی)
 • قانون حق حضانت فرزندان ضغیر یا محجور به مادران آنها
 • قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش بهزیستی
 • توضیح و معانی لغات و اصطلاحات
 • محصولات مرتبط

  مشخصات کتاب
  شابک9786006208299
  نویسنده

  جهانگیر منصور

  حسین زارعی

  زبانفارسی
  ناشردیدار-دوران
  جلدشومیز
  قطعجیبی
  تعداد صفحه417
  سال انتشار1403

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب