دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی | بلوط سفید
کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی
250,000 تومان

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

کتاب حاضر با عنوان قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی مختص تمام رشته‌های کارشناسی رسمی درقالب گزیده‌ای از قوانین و مقررات جاری کشور، مرتبط با وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری، مشتمل بر شش فصل، یک پیوست و یک ضمیمه، به شرح ذیل است:

 • قوانین حاکمتی
 • قوانین و مقررات کارشناسان رسمی
 • قوانین و مقررات کاربردی
 • کارشناسی در آیین دادرسی مدنی
 • کارشناسی در آیین دادرسی کیفری
 • مباحث عمومی و کاربردی مختص کارشناسان رسمی
  • پیوست ۱ – واحدهای شمارش
  • پیوست ۲: واژگان و اصطلاحات
  • ضمیمه : احکام و مسائل عقیدتی و سیاسی

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل اول: قوانین حاکمیتی
 • ۱-۱قسمت اول – اصولی از قانون اساسی
 •  ۲-۱-قسمت دوم- موادی از قانون مدنی
 • ۳-۱-قسمت سوم- موادی از قانون مسئولیت مدنی
 •  ۴-۱-قسمت چهارم – موادی از قانون مجازات اسلامی
 • فصل دوم: قوانین و مقررات کارشناسان رسمی
 • ۱-۲-قسمت اول- قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
 • ۲-۲-قسمت دوم- آیین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری
 • ۳-۲-قسمت سوم- ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم و آیین‌نامه‌های اجرائی آن
 • ۱-۳-۲-آيين‌نامه اجرايی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
 • ۲-۳-۲-دستورالعمل اجرايی تبصره ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸۷ برنامه سوم
 • ۳-۳-۲-آيين‌نامه اجرايی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
 • ۴-۲-قسمت چهارم- دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی
 • ۱-۴-۲-دستورالعمل کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع ماده۱۸۷
 • ۲-۴-۲-دستورالعمل كارآموزی كارشناسان رسمی دادگستری
 • ۵-۲-قسمت پنجم- آيين‌نامه نحوه تعيين کارشناسان رسمی
 • ۶-۲-قسمت ششم- آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
 • ۷-۲-قسمت هفتم- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 • فصل سوم: قوانین و مقررات کاربردی
 • ۱-۳-گزیده‌ای از قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسان رسمی
 • ۲-۳-قانون شهرداری ها
 • ۳-۳-قانون نوسازي و عمران شهری
 • ۳-۳-قانون اراضی شهری
 • ۴-۳-قانون زمین شهری
 • ۵-۳-قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها
 • ۶-۳-قانون تملك آپارتمان‌ها
 • ۷-۳-آیين‌نامه اجرایی قانون تملك آپارتمان‌ها
 • ۸-۳-قانون پیش فروش ساختمان
 • ۹-۳-آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
 • ۱۰-۳-قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
 • ۱۱-۳-آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج …
 • ۱۲-۳-آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده۱ لایحه قانونی تجدید قرارداد …
 • ۱۳-۳-قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن
 • ۱۴-۳-آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها….
 • ۱۵-۳-ظرفيت کانال‌ها، انهار مستحدثه و شبكه‌های آبياری و زهكشی
 • ۱۶-۳-حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق
 • فصل چهارم: کارشناس در قوانین و مقررات
 • ۱-۴-کارشناسی و کارشناس رسمی در قوانین و مقررات
 • ۲-۴-قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)
 • ۳-۴-قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)
 • ۴-۴-قانون مجازات اسلامی
 • ۵-۴-قانون نوسازي و عمران شهری
 • ۶-۴-آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری
 • ۷-۴-لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
 • ۸-۴-قانون اراضی شهری
 • ۹-۴-لايحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضی و املاك …
 • ۱۰-۴-آيين‌نامه اجرايی قانون مرجع تشخيص اراضی موات و ابطال اسناد آن
 • ۱۱-۴-قانون تعيين تكليف اراضی واگذاری دولت و نهادها
 • ۱۲-۴-قانون نحوه تقويم ابنيه‌، املاك و اراضی مورد نياز شهرداری‌ها
 • ۱۳-۴-قانون شهرداری‌ها
 • ‌‌۱۴-۴-قانون اصلاح قانون توسعه معابر
 • ۱۵-۴-قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
 • ۱۶-۴-آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی…
 • ۱۷-۴-قانون حمایت از احياء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده…
 • ۱۸-۴-قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی …
 • فصل پنجم: مباحث عمومی کارشناسی
 • ۱-۵-مباحث عمومی و کاربردی مختص كارشناسان رسمی
 • ۲-۵-کارشناس
 • ۳-۵-روش‌های ارجاع به كارشناس
 • ۴-۵-انتخاب کارشناس
 • ۶-۵-قرار كارشناسی دادگاه
 • ۷-۵-وظايف كارشناس
 • ۸-۵-روش مطالعه پرونده
 • ۹-۵-مطالعه پرونده یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی
 • ۱۰-۵-ابزار کارشناسی
 • ۱۱-۵-الزامات نظريه كارشناسی
 • ۱۲-۵-گزارش كارشناسی
 • ۱۳-۵-تعاریف و ارکان گزارش
 • ۱۴-۵-اجرای قرار كارشناسی
 • ۱۵-۵-اعلام نظر كارشناسی
 • ۱۶-۵-مراحل تنظیم نظریه کارشناسی
 • ۱۷-۵-موارد استنكاف از كارشناسی
 • ۱۸-۵-دريافت حق‌الزحمه کارشناسی
 • ۱۹-۵-دريافت هزينه‌های كارشناسی
 • ۲۰-۵-انواع کارشناسی (یک نفره، سه نفره، پنج نفره، نه نفره، یازده نفره)
 • ۲۱-۵-رجوع به‌ کارشناس
 • ۲۲-۵-صلاحیت رشته امور ثبتی
 • ۲۳-۵-صلاحیت رشته راه و ساختمان
 • ۲۴-۵-مسئوليت انتظامی(حرفه‌اي) كارشناسان
 • ۲۵-۵-تخلفات و مجازات‌های انتظامی كارشناسان
 • ۲۶-۵-مجازات انتظامی كارشناسان رسمی
 • ۲۷-۵-نمونه قرار ارجاع امر به كارشناس
 • ۲۸-۵-نمونه قرار ارجاع امر به هيأت كارشناسان
 • ۲۹-۵-بایدها و نبایدهای کارشناسی
 • ۳۰-۵-اسناد رسمی
 • ۳۱-۵-ابلاغ‌های قانونی
 • ۳۲-۵-تحقیق و معاینه
 • ۳۳-۵-ارزیابی اموال
 • ۳۴-۵-اعتراض به ارزیابی
 • ۳۵-۵-انتخاب ارزیاب مجدد
 • ۳۶-۵-مزایده
 • ۳۷-۵-نیم عشر اجرائی یا حق‌الاجراء
 • پیوست: واحدهاي شمارش
 • ضمیمه: احکام و مسائل عقیدتی
 • منابع و مآخذ

مشخصات کتاب
شابک9786001685712
نویسنده

محمد عظیمی آقداش

زبانفارسی
ناشرنوآور
جلدسلفون
قطعرقعی
تعداد صفحه352
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب