دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی | بلوط سفید
کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی
80,000 تومان

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی

همراه با آراء وحدت رویه، نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات شورای نگهبان

فهرست :

 • دفتر اول
  • قانون امور حسبی
  • باب اول
  • در کلیات
  • باب دوم
  • در قیمومت
  • فصل اول
  • صلاحیت دادگاه قیمومت
  • فصل دوم
  • ترتیب تعیین قیم
  • فصل سوم
  • اختیارات و مسئولیت قیم
  • فصل چهارم
  • عزل قیم
  • باب سوم
  • امور راجع به امین
  • باب چهارم
  • راجع به غائب مفقودالاثر
  • فصل اول
  • در صلاحیت دادگاه
  • فصل دوم
  • در تعیین امین
  • فصل سوم
  • دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
  • فصل چهارم
  • در حکم موت فرضی
  • باب پنجم
  • در امور راجع به ترکه
  • فصل اول
  • در صلاحیت
  • فصل دوم
  • در مهر و موم
  • فصل سوم
  • در برداشتن مهر و موم
  • فصل چهارم
  • در تحریر ترکه
  • فصل پنجم
  • راجع به دیون متوفی
  • مبحث اول
  • استیفاء دین از ترکه
  • مبحث دوم
  • قبول ترکه
  • مبحث سوم
  • رد ترکه
  • مبحث چهارم
  • قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
  • مبحث پنجم
  • تصفیه
  • فصل ششم
  • راجع به وصیت
  • فصل هفتم
  • در تقسیم
  • فصل هشتم
  • در ترکه‌ی متوفای بلاوارث
  • فصل نهم
  • راجع به ترکه‌ی اتباع خارجه
  • فصل دهم
  • در تصدیق انحصار وراثت
  • باب ششم
  • در هزینه
 • دفتر دوم
  • قوانین، آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به امور حسبی
  • آئین نامه‌ی راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی
  • آئین نامه‌ی راجع به ماده‌ی 299 قانون امور حسبی
  • آئین نامه‌ی حق الزحمه‌ی مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی
  • ،انون تصدیق انحصار وراثت
  • مصوبه‌ی شورای عالی اداری در خصوص صدور گواهی حصر وراثت و گواهینامه‌ی واریز مالیات بر ارث
  • قانون اعتلار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
  • قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
  • از قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر ارث)
  • ‌آئین نامه‌ی اجرایی بند (3) ماده‌ی (24) قانون مالیات‌های مستقیم
  • آئین نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی 33 قانون مالیات‌های مستقیم
  • نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفی بلاوارث و اموال بلاصاحب و اشیاء توقیفی و ادوات جرم
  • قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو
  • لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص
  • قانون اجازه‌ی رعایت احوال شخصیه‌ی ایرانیان غیر شیعه در محاکم
  • قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
  • آئین نامه‌ی احوال شخصیه‌ی زرتشتیان ایران
 • دفتر سوم
  • قوانین اشاره شده در امور حسبی
  • آراء وحدت رویه
  • نظریات شورای نگهبان
  • نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه

  مشخصات کتاب
  شابک9786001040955
  نویسنده

  جهانگیر منصور

  حسین زارعی

  زبانفارسی
  ناشردیدار-دوران
  جلدشومیز
  قطعجیبی
  تعداد صفحه238
  سال انتشار1403

  نوشتن نظر

  توجه: HTML ترجمه نمی شود!
  بد خوب