دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی | بلوط سفید
کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی
280,000 تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی

مجموعه حاضر شامل تست‌های طبقه‌بندی شده درس حقوق جزای عمومی می باشد، به این صورت که سوالات مربوط به هر ماده زیر ماده مرتبط آن قرار داده شده و در دسترس دانشجویان گرامی قرار گرفته است. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی (چهار کتاب اول) در تاریخ 1/2/1392 در 728 ماده و نیاز دانشجویان به نمونه سوال برای آشنایی بیشتر با این درس، کتاب حاضر بر اساس سوال‌های مطروحه در آزمون‌های مختلف از جمله وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و دکتری و انطباق آنها با قانون جدید مجازات اسلامی گردآوری و پس از تغییر، پاسخ آن‌ها ارائه شده است.
فهرست عناوین کتاب :

 • سؤالات مربوط به ماده 6
 • سؤالات مربوط به ماده 7
 • سؤالات مربوط به ماده 8
 • سؤالات مربوط به ماده 9
 • فصل سوم قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
 • سؤالات مربوط به ماده 10
 • سؤالات مربوط به ماده 11
 • فصل چهارم قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
 • سؤالات مربوط به ماده 12
 • سؤالات مربوط به ماده 13
 • بخش دوم مجازات‌ها
 • فصل اول مجازات‌های اصلی
 • سؤالات مربوط به ماده 14
 • سؤالات مربوط به ماده 17
 • سؤالات مربوط به ماده 18
 • سؤالات مربوط به ماده 19
 • سؤالات مربوط به ماده 20
 • سؤالات مربوط به ماده 21
 • سؤالات مربوط به ماده 22
 • سؤالات مربوط به ماده 23
 • سؤالات مربوط به ماده 24
 • سؤالات مربوط به ماده 25
 • سؤالات مربوط به ماده 26
 • فصل سوم نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
 • سؤالات مربوط به ماده 27
 • سؤالات مربوط به ماده 29
 • سؤالات مربوط به ماده 30
 • سؤالات مربوط به ماده 35
 • سؤالات مربوط به ماده 36
 • فصل چهارم تخفیف مجازات و معافیت از آن
 • سؤالات مربوط به ماده 37
 • سؤالات مربوط به ماده 38
 • سؤالات مربوط به ماده 39
 • فصل پنجم تعویق صدور حکم
 • سؤالات مربوط به ماده 40
 • سؤالات مربوط به ماده 41
 • سؤالات مربوط به ماده 43
 • سؤالات مربوط به ماده 44
 • فصل ششم: تعلیق اجرای مجازات
 • سؤالات مربوط به ماده 46
 • سؤالات مربوط به ماده 47
 • سؤالات مربوط به ماده 48
 • سؤالات مربوط به ماده 49
 • سؤالات مربوط به ماده 50
 • سؤالات مربوط به ماده 51
 • سؤالات مربوط به ماده 52
 • سؤالات مربوط به ماده 53
 • سؤالات مربوط به ماده 54
 • سؤالات مربوط به ماده 55
 • سؤالات مربوط به ماده 57
 • فصل هشتم نظام آزادی مشروط
 • سؤالات مربوط به ماده 58
 • سؤالات مربوط به ماده 59
 • سؤالات مربوط به ماده 61
 • سؤالات مربوط به ماده 62
 • فصل نهم مجازات‌های جایگزین حبس
 • سؤالات مربوط به ماده 64
 • سؤالات مربوط به ماده 65
 • سؤالات مربوط به ماده 66
 • سؤالات مربوط به ماده 67
 • سؤالات مربوط به ماده 68
 • سؤالات مربوط به ماده 69
 • سؤالات مربوط به ماده 72
 • سؤالات مربوط به ماده 76
 • سؤالات مربوط به ماده 84
 • سؤالات مربوط به ماده 87
 • فصل دهم مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 • سؤالات مربوط به ماده 88
 • سؤالات مربوط به ماده 89
 • سؤالات مربوط به ماده 90
 • سؤالات مربوط به ماده 93
 • سؤالات مربوط به ماده 94
 • سؤالات مربوط به ماده 95
 • فصل یازدهم سقوط مجازات
 • مبحث اول عفو
 • سؤالات مربوط به ماده 96
 • سؤالات مربوط به ماده 97
 • سؤالات مربوط به ماده 98
 • سؤالات مربوط به ماده 99
 • مبحث سوم گذشت شاکی
 • سؤالات مربوط به ماده 100
 • سؤالات مربوط به ماده 101
 • سؤالات مربوط به ماده 102
 • سؤالات مربوط به ماده 103
 • سؤالات مربوط به ماده 104
 • مبحث چهارم مرور زمان
 • سؤالات مربوط به ماده 105
 • سؤالات مربوط به ماده 106
 • سؤالات مربوط به ماده 107
 • سؤالات مربوط به ماده 109
 • بخش اول مواد عمومی
 • فصل اول تعاریف
 • سؤالات مربوط به ماده 1
 • سؤالات مربوط به ماده 2
 • فصل دوم قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
 • سؤالات مربوط به ماده 3
 • سؤالات مربوط به ماده 4
 • سؤالات مربوط به ماده 5
 • سؤالات مربوط به ماده 111
 • سؤالات مربوط به ماده 113
 • مبحث پنجم توبه مجرم
 • سؤالات مربوط به ماده 114
 • سؤالات مربوط به ماده 115
 • سؤالات مربوط به ماده 117
 • مبحث ششم اعمال قاعده درأ
 • ‌ سؤالات مربوط به ماده 120
 • سؤالات مربوط به ماده 121
 • بخش سوم جرایم
 • فصل اول شروع به جرم
 • سؤالات مربوط به ماده 122
 • سؤالات مربوط به ماده 123
 • سؤالات مربوط به ماده 124
 • فصل دوم شرکت در جرم
 • سؤالات مربوط به ماده 125
 • فصل سوم معاونت در جرم
 • سؤالات مربوط به ماده 126
 • سؤالات مربوط به ماده 127
 • سؤالات مربوط به ماده 128
 • سؤالات مربوط به ماده 129
 • فصل چهارم سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 • سؤالات مربوط به ماده 130
 • فصل پنجم تعدد جرم
 • سؤالات مربوط به ماده 131
 • سؤالات مربوط به ماده 132
 • سؤالات مربوط به ماده 133
 • سؤالات مربوط به ماده 134
 • سؤالات مربوط به ماده 135
 • فصل ششم تکرار جرم
 • سؤالات مربوط به ماده 136
 • سؤالات مربوط به ماده 137
 • سؤالات مربوط به ماده 138
 • سؤالات مربوط به ماده 139
 • بخش چهارم شرایط و موانع مسئولیت کیفری
 • فصل اول شرایط مسئولیت کیفری
 • سؤالات مربوط به ماده 140
 • سؤالات مربوط به ماده 141
 • سؤالات مربوط به ماده 142
 • سؤالات مربوط به ماده 143
 • سؤالات مربوط به ماده 144
 • سؤالات مربوط به ماده 145
 • سؤالات مربوط به ماده 146
 • سؤالات مربوط به ماده 147
 • سؤالات مربوط به ماده 148
 • سؤالات مربوط به ماده 149
 • سؤالات مربوط به ماده 150
 • سؤالات مربوط به ماده 151
 • سؤالات مربوط به ماده 152
 • سؤالات مربوط به ماده 153
 • سؤالات مربوط به ماده 154
 • سؤالات مربوط به ماده 155
 • سؤالات مربوط به ماده 156
 • سؤالات مربوط به ماده 157
 • سؤالات مربوط به ماده 158
 • سؤالات مربوط به ماده 159
 • بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری
 • فصل اول مواد عمومی
 • سؤالات مربوط به ماده 160
 • سؤالات مربوط به ماده 163
 • فصل دوم اقرار
 • سؤالات مربوط به ماده 166
 • سؤالات مربوط به ماده 168
 • سؤالات مربوط به ماده 171
 • سؤالات مربوط به ماده 172
 • سؤالات مربوط به ماده 173
 • فصل سوم شهادت
 • سؤالات مربوط به ماده 182
 • سؤالات مربوط به ماده 199
 • فصل چهارم سوگند
 • سؤالات مربوط به ماده 209
 • فصل پنجم علم قاضی
مشخصات کتاب
شابک9786227334258
نویسنده

اسماعیل ساولانی

زبانفارسی
ناشرمشاهیر دادآفرین
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه624
سال انتشار1402

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب