دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی

کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی | بلوط سفید
کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی
250,000 تومان

کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی

کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی

در کتاب مختصر و نافع حقوق مدنی نوشته امید گرامی طیبی در ابتدای هر بخش کتاب مختصری مفید از آن بخش ارائه می‌شود و پس از آن سوالات گلچین شده سال‌های گذشته برای آن مبحث یا قانون ارائه می شود و پس از ارائه گزینه صحیح در صورت نیاز به مواد قانونی ارجاع یا توضیحی تشریحی بدنبال آورده شده است، تا مخاطب در خلال این سوالات آزمونی مباحث آموزشی حقوق مدنی را فراگیرند و در مواردی که سوالات آزمونی در مبحث مربوطه موجود نباشد مولف از سوالات تألیفی استاندار خود برای فراگیری مبحث استفاده میکند و در پاسخ های تشریحی سوالات چهارگزینه ای نکات ویژه و مهمی به خواننده کتاب فرا می آموزد.

ویژگی های کتاب :

 • توضیحی مختصر و نافع از مبحث یا فصل مورد بررسی از قانون مدنی
 • سوالات استاندارد و مهم سنوات اخیر آزمون های حقوقی
 • استفاده از مهمترین یاددشت های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
 • پرسش های چهارگزینه ای تألیفی استاندارد
 • تعیین گزینه صحیح به همراه ارجاع به مواد قانونی و در صورت ضرورت پاسخ تشریحی
 • بیان نکات مهم سوالات مطرح شده
 • پرسش های چهارگزینه ای متناسب و استاندارد از قوانین خاص مربوط به درس حقوق مدنی
 • گردآوری 614 نکته طلایی از قانون مدنی
 • تعیین و مشخص نمودن مهمترین یادداشت های کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی جهت مطالعه آزمون های حقوقی

فهرست عناوین کتاب:

 • در انتشار و آثار و اجرای قوانین در طور عموم
 • جلد اول:در اموال
 • کتاب اول:در بیان اموال و مالکیت به طور کلی
 • باب اول : در بیان انواع اموال
 • فصل دوم:اموال منقول
 • فصل سوم : در اموالی ک مالک خاص ندارند
 • باب دوم : فصل اول در مالکیت
 • فصل دوم : در حق انتفاع
 • مبحث دوم : در عقد وقف
 • نکاتی چند در رابطه با عقد
 • قسمت دوم : در عقود و معاملات الزامات
 • آثار عقدی معلق
 • مبحث چهارم
 • جهت معامله
 • مبحث دوم : در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
 • مبحث سوم :اثر عقود نسبت به شخص ثالث
 • فصل چهارم :در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
 • الزامات رابطه عقد با شرط
 • فصل پنجم : در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
 • سقوط تعهدان
 • وفای به عهد
 • اقاله
 • ابراء
 • تبدیل تعهد
 • تهاتر
 • مبحث دوم
 • در اقاله
 • مبحث سوم :در ابراء
 • مبحث چهارم:تبدیل تعهد
 • مبحث پنجم : تهاتر
 • مبحث ششم : مالکیت فی الذمه
 • الزامات خارج از قرارداد
 • فصل دوم : ضمان قهری
 • مبحث اول : در غصب
 • مبحث دوم : اتلاف
 • مبحث سوم : در تسبیب
 • مبحث چهارم : در استیفاء
 • باب سوم : در عقود معینیه مختلفه
 • فصل اول » در بیع
 • مبحث دوم :در طرفین معامله
 • محبث چهارم :در آثار بیع
 • فقره دوم در تسلیم
 • مبحث چهارم : در آثار بیع
 • فقره دوم : در تسلیم
 • فقره سوم : در ضمان درک
 • مبحث پنجم : در خیارات
 • خیار مجلس
 • خیار حیوان
 • خیار شرط
 • خیار تاخیر ثمن
 • خیار رویت و تخلف از وصف
 • کتاب چهارم : در اماره
 • سوالات تلفیقی
 • پاسخنامه
 • نکاتی چند در رابطه با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 95
 • سوالاتی چند در رابطه با قانون بیمه اجباری شخص ثالث
 • قانون مسئولیت مدنی
 • قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان
 • قانون پیش فروش ساختمان
 • قانون حمایت خانواده وصوب1/12/1391
 • قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور
 • قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
 • سوالات حقوق مدنی آزمون وکالت 94
 • 93
 • جدول پاسخ سوالات وکالت94
 • 93
 • خیار غبن
 • خیار تدلیس
 • خیار تبعض
 • خیار تخلف از شرطه
 • فصل سوم : در معارضه
 • فصل چهارم:در عقد اجاره
 • فصل پنجم: در مزارعه
 • فصل ششم : در مضاربه
 • فصل هفتم : در جعاله
 • فصل هشتم : در شرکت
 • فصل نهم : در ودیعه
 • فصل دهم : در عاریه
 • فصل یازدهم : در قرض
 • فصل دوازدهم:در قمار و گروبندی
 • فصل سیزدهم در وکالت
 • فصل چهاردهم :در ضمان عقدی
 • فصل پانزدهم : در عقد حواله
 • فصل شانزدهم:در کفالت
 • فصل هفدهم:در صلح
 • فصل هجدهم : در رهن
 • فصل نوزدهم در هقد هبه
 • قسمت سوم :در اخذ به شفعه
 • فصل چهارم :حجب
 • فصل پنجم :در فرض و صاحبان فرض
 • فصل ششم : در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
 • مبحث دوم : در سهم الارث وراث طبقه دوم
 • مبحث سوم : در سهم الارث وراث طبقه سوم
 • مبحث چهارم : در میراث زوج و زوجه
 • جلد دوم : در اشخاص
 • کتاب دوم : در تابعیت
 • کتاب سوم : اسناد و سجل احوال
 • کتاب چهارم : در اقامتگاه
 • کتاب پنجم : در غایب مفقود الاثر
 • کتاب هفتم : در نکاح و طلاق
 • فصل دوم : قابلیت صحیح برای ازدواج
 • فصل چهارم : در شرایط صحیح نکاح
 • فصل پنجم : وکالت در نکاح
 • فصل ششم : در نکاح منقطع
 • فصل هفتم : در مهر
 • فصل هفتم
 • در حقوق تکالیف زوجین
 • باب دوم : در انحلال نکاه
 • فصل اول : الزام به انفاق
 • کتاب دهم : در حجر و قیومیت
 • فصل دوم : در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 • فصل سوم : در اختیارات و مسئولیت قیم
 • فصل چهارم : در موارد عزل قیم
 • جلد سوم : در ادله اثبات دعوی
 • باب دوم : در آثار اقرار
 • کتاب دوم : در اسناد
 • کتاب سوم : در شهادت
مشخصات کتاب
شابک9786003463097
نویسنده

امید گرامی طیبی

زبانفارسی
ناشرکتاب آوا
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه715
سال انتشار1396

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب