دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت | بلوط سفید
کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت
240,000 تومان

کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

کتاب نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

فهرست موضوعی :

 • باب اول: تجار و معاملات تجارتی
 • باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • فصل اول: دفاتر تجارتی
 • فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی
 • باب سوم: شرکت‌های تجاری
 • فصل اول: در اقسام شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها
 • مبحث اول
 • شرکت‌های سهامی
 • بخش 1  تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 • بخش 2 (سهام)
 • بخش 3 (تبدیل سهام)
 • بخش 4 (اوراق قرضه)
 • بخش 5 (مجامع عمومی)
 • بخش 6 (هیئت مدیره)
 • بخش 7 (بازرسان)
 • بخش 8 (تغییرات در سرمایه شرکت)
 • بخش 9 (انحلال و تصفیه)
 • بخش 10 (حساب‌های شرکت)
 • بخش 11 (مقررات جزائی)
 • بخش 12 (مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی)
 • مبحث دوم (شرکت با مسئولیت محدود)
 • مبحث سوم (شرکت تضامنی)
 • مبحث چهارم (در شرکت مختلط غیرسهامی)
 • مبحث پنجم (شرکت مختلط سهامی)
 • مبحث ششم (شرکت نسبی)
 • مبحث هفتم (شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف)
 • فصل دوم : مقررات راجع به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها
 • فصل سوم : در تصفیه امور شرکت‌ها
 • فصل چهارم : مقررات مختلفه
 • باب چهارم: برات، فته طلب، چک
 • فصل اول : برات
 • فصل دوم : فته طلب
 • فصل سوم : چک
 • فصل چهارم : مرور زمان
 • باب پنجم: اسناد در وجه حامل
 • باب ششم: دلالی
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : اجرت دلال و مخارج
 • فصل سوم : دفتر
 • باب هفتم: حق العمل کاری (کمیسیون)
 • باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
 • باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 • باب دهم: ضمانت
 • باب یازدهم: در ورشکستگی
 • فصل اول :درکلیات
 • فصل دوم : در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 • فصل سوم : در تعیین عضو ناظر
 • فصل چهارم :در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکستگی
 • فصل پنجم : در مدیر تصفیه
 • فصل ششم : در وظایف مدیر تصفیه
 • فصل هفتم : در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 • فقره اول (در ترتیب قرارداد ارفاقی)
 • فقره دوم ( در اثرات قرارداد ارفاقی)
 • فقره سوم ( در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی)
 • فصل هشتم : در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها مبحث اول در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 • فصل نهم : در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 • فصل دهم : در دعوی استرداد
 • فصل یازدهم : در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 • باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
 • فصل اول : در ورشکستگی به تقصیر
 • فصل دوم : در ورشکستگی به تقلب
 • فصل چهارم : در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
 • باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
 • باب چهاردهم: اسم تجارتی
 • باب پانزدهم: شخصیت حقوقی
 • فصل اول : اشخاص حقوقی
 • فصل دوم : حقوق وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 • باب شانزدهم: مقررات نهایی
 • قانون صدور چک
 • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • مبحث اول : سازمان اداره تصفیه
 • مبحث دوم : دعوت بستانکاران
 • مبحث سوم : اداره اموال
 • مبحث چهارم : رسیدگی به مطالبات
 • مبحث پنجم : تصفیه
 • مبحث ششم : تقسیم وجوه حاصله از فروش
 • مبحث هفتم : خاتمه ورشکستگی
 • مبحث هشتم : مقررات مالی
 • مبحث نهم : مقررات مخصوص
 • قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/10/1382)
 • قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند ماه 1317
 • مجموع آرای وحدت رویه حقوق تجارت
 • فهرست منابع

مشخصات کتاب
شابک9786008771234
نویسنده

زهرا معصومی

زبانفارسی
ناشراندیشه ارشد
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه317
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب