دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب نکته نویس قانون تجارت

کتاب نکته نویس قانون تجارت | بلوط سفید
کتاب نکته نویس قانون تجارت
185,000 تومان

کتاب نکته نویس قانون تجارت

کتاب نکته نویس قانون تجارت

فهرست مطالب کتاب :

 • بخش 2 : سهام
 • بخش 3 : تبدیل سهام
 • بخش 4 : اوراق قرضه
 • بخش 5 : مجامع عمومی
 • بخش 6 : هیأت مدیره
 • بخش 7 : بازرسان
 • بخش 9 : انحلال و تصفیه
 • بخش 10 : حساب‌های شرکت
 • بخش 11 : مقررات جزایی
 • بخش 12 : مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
 • مواد 94 تا 600 قانون تجارت
 • مبحث دوم: شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث سوم: شرکت تضامنی
 • مبحث چهارم: در شرکت مختلط غیرسهامی
 • مبحث پنجم: شرکت مختلط سهامی
 • مبحث ششم: شرکت نسبی
 • فهرست
 • عنوان
 • باب اول: تجار و معاملات تجارتی
 • باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • فصل اول: دفاتر تجارتی
 • فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی
 • باب سوم: شرکت‌های تجارتی
 • فصل اول: در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها
 • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
 • مبحث اول
 • "شرکت‌های سهامی"
 • بخش 1
 • تعریف و تشکیل شرکت سهامی
 • مبحث هفتم: شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
 • فصل سوم: در تصفیه امور شرکت‌ها
 • فصل چهارم: مقررات مختلفه
 • باب چهارم: برات، فته طلب، چک
 • فصل اول: برات
 • مبحث اول: صورت برات
 • مبحث دوم: در قبول و نکول
 • مبحث سوم: در قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهارم: در وعده برات
 • مبحث پنجم: ظهرنویسی
 • مبحث ششم: مسئولیت
 • مبحث هفتم: در پرداخت
 • مبحث هشتم: تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
 • مبحث نهم: حقوق و وظایف دارنده برات
 • مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)
 • مبحث یازدهم: برات رجوعی
 • مبحث دوازدهم: قوانین خارجی
 • فصل دوم: در فته طلب
 • فصل سوم: چک
 • فصل چهارم: در مرور زمان
 • باب پنجم: اسناد در وجه حامل
 • باب ششم: دلالی
 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: اجرت دلال و مخارج
 • باب هفتم: حق العمل کاری (کمیسیون)
 • باب هشتم: قرارداد حمل و نقل
 • باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 • باب دهم: ضمانت
 • باب یازده: در ورشکستگی
 • فصل اول: در کلیات
 • فصل دوم: در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 • فصل سوم: در تعیین عضو ناظر
 • فصل پنجم: در مدیر تصفیه
 • فصل ششم: در وظایف مدیر تصفیه
 • مبحث اول: در کلیات
 • مبحث دوم: در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
 • مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات
 • مبحث چهارم: در اقدامات تأمینیه
 • مبحث پنجم: در تشخیص مطالبات طلبکارها
 • فصل هفتم: در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 • مبحث اول: در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنه
 • مبحث دوم: در قرارداد ارفاقی
 • فقره اول: در ترتیب قرارداد ارفاقی
 • ماده 479
 • قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است
 • فقره دوم: در اثرات قرارداد ارفاقی
 • فقره سوم: در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
 • مبحث سوم: در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
 • فصل هشتم: در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آ‌ن‌ها
 • مبحث اول: در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 • مبحث دوم: در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
 • فصل نهم: در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 • فصل دهم: در دعوی استرداد
 • فصل یازدهم: در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 • باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
 • فصل اول: در ورشکستگی به تقصیر
 • فصل دوم: در ورشکستگی به تقلب
 • فصل سوم: در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
 • فصل چهارم: در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 • باب سیزدهم: در اعاده اعتبار
 • باب چهاردهم: اسم تجارتی
 • باب پانزدهم: شخصیت حقوقی
 • فصل اول: اشخاص حقوقی
 • فصل دوم: حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 • باب شانزدهم: مقررات نهایی
 • مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 13/2/1311
 • مبحث اول: شرکت‌های سهامی
  • کلیات
  • تشکیل شرکت
  • مدیرهای شرکت و وظایف آن‌ها
  • مفتشین شرکت و وظایف آن‌ها
  • در تبدیل سهام
  • بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
مشخصات کتاب
شابک9786227532838
نویسنده

احمد غفوری

زبانفارسی
ناشراندیشه ارشد
جلدسلفون
قطعجیبی
تعداد صفحه590
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب