دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب های قوانین حقوق ثبتی

قوانین و مقررات مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستند که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه فارسی کانون است که به انگلیسی state ترجمه می‌شود. مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین و مقررات فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین و مقررات اخلاقی یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

فروشگاه اینترنتی و هایپر کتاب بلوط سفید مجموعه کاملی از کتابهای قانون و مقررات برای علاقه مندان ، وکلا ، قضات و دانشجویان و اساتید رشته حقوق فراهم آورده است.

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)