دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری | بلوط سفید
کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری
284,000 تومان

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

فهرست کتاب :

 • فصل نخست: کلیات
 • مبحث اول: مفاهیم و اوصاف آیین دادرسی کیفری
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 1
 • قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 11
 • مبحث دوم: نظام ها و تحولات تاریخی آیین دادرسی کیفری
 • مبحث سوم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 1 الی 7
 • قانون مجازات اسلامی
 • ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب 1383
 • فصل دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی
 • مبحث اول: مفهوم دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 8 الی 12
 • قانون مجازات اسلامی 100 الی 104
 • مبحث دوم: کیفیت و نحوه مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 14 الی 19
 • مبحث سوم: سقوط و موانع تعقیب دعوای عمومی
 • قانون اساسی
 • قانون آیین دادرسی کیفری
 • قانون مجازات اسلامی
 • قانون مجازات اسلامی مواد 612 و 614
 • قانون آیین دادرسی مدنی ماده 84
 • فصل سوم: دادسرا و متصدیان آن
 • مبحث اول: دادسرا
 • قانون آیین دادرسی کیفیر 1392 مواد 22 الی 28 – 307 – 308
 • مبحث دوم: ضابطان دادگستری
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 1394
 • مبحث سوم: تحت نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • مبحث چهارم: دادستان و ساز و کارهای تعقیب
 • قانون آینی دادرسی کیفری 1392 مواد 64 تا 90
 • آیین نامه اجرایی میانجی گری در امور کیفری 1394
 • مبحث پنجم: بازپرس
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • مبحث ششم: قرار تامین خواسته
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • مبحث هفتم: نیابت قضایی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • فصل چهارم: از معاینه محل تا پایان تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول: مفهوم معاینه محل، تحقیق محلی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • قانون مجازات اسلامی ماده 215
 • آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
 • مبحث دوم: احضار، جلب و تحقیق از متهم و شهود
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392
 • قانون مجازات اسلامی مواد 18 38
 • قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) 1375
 • آیین نامه اجرایی حمایت از شهود
 • مبحث سوم: قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 14 – 217 الی 261
 • مبحث چهارم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات مقدماتی
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 262 الی 284
 • مبحث پنجم: تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و نوجوانان
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392: 237 – 238 – 285 الی 287
 • فصل پنجم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
 • قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 288 الی 293
 • فهرست منابع
مشخصات کتاب
شابک9788420532318
نویسنده

شادی عظیم زاده

زبانفارسی
ناشردوراندیشان
جلدشومیز
قطعوزیری
تعداد صفحه567
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب