دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

کتاب 7 تیک حقوق مدنی

کتاب 7 تیک حقوق مدنی | بلوط سفید
کتاب 7 تیک حقوق مدنی
400,000 تومان

کتاب 7 تیک حقوق مدنی

کتاب 7 تیک حقوق مدنی

این کتاب شامل نکات برتر و مهم درس حقوق مدنی می باشد. کتاب بر اساس سر فصل های درس حقوق مدنی 1 تا 8 در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدوین شده است. در بالای صفحات 7 خانه مربعی شکل طراحی شده است که در قسمت مقدمه نگارنده توضیح داده است که با مطالعه هر کدام از صفحات و مباحث در یک بازه زمانی مشخص می توان مطالب را به حافظه بلند مدت منتقل کرد. مطالب برگزیده حقوق مدنی در قالب دو قسمت نکات کلیدی مبحث و نکات تستی آمده است.
مطالب برگزیده مدنی جهت یادگیری با سهولت بالاتر در قالب جدول و نمودار طراحی گردیده است، که کمک شایانی در جهت بهتر فهمیدن مطالب است. در انتهای هر مبحث تعدادی پرسش چهارگزینه ای منتخب جهت محک زدن دانسته ها و مطالعات خواننده گردآوری شده است، که در تثبیت مطالب مطالعه شده تاثیر زیادی دارد.

ویژگی های کتاب:

 • نکات مهم حقوق مدنی
 • ترتیب بر اساس سر فصل های درس حقوق مدنی در مقطع کارشناسی
 • گردآوری نکات مهم در قالب دو قسمت نکات کلیدی و نکات تستی
 • قابل استفاده برای داوطلبین آزمون های حقوقی وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و سردفتری

فهرست کتاب:

 • مقدمه
 • نحوه مطالعه علمی
 • بخش اول : کلیات
 • فصل اول : اقسام حق (حق عینی و حق دینی)
 • فصل دوم : اعیان 3 گانه
 • بخش دوم : اقسام مال
 • فصل اول : اموال غیر منقول
 • فصل دوم : اموال منقول
 • فصل سوم : اموالی که مالک خاص ندارند (مال بدون مالک)
 • الف : اموال و مشترکات عمومی
 • ب : مباحات و حیازت آن ها
 • ج : اموال مجهول المالک
 • بخش سوم : حق مالکیت
 • فصل اول : مالکیت تبعی
 • فصل دوم : امارۀ تصرف (قاعده ید)
 • بخش چهارم : حق انتفاع
 • فصل اول : مفهوم و اقسام آن
 • فصل دوم : عقد وقف
 • بخش پنجم : حق ارتفاق
 • بخش ششم : قواعد عمومی قراردادها
 • فصل اول : تعریف عقد و اقسام آن
 • فصل دوم : عقد لازم و جایز
 • الف : عقد لازم
 • ب : عقد جایز
 • ج : عقود خنثی
 • د : عقد خیاری و بیع شرط
 • فصل سوم : عقد تملیکی و عقد عهدی
 • فصل چهارم : عقد معوض و عقد غیر معوض
 • فصل پنجم : عقد رضایی ، عقد عینی و عقد تشریفاتی
 • فصل ششم : عقد مُنَجَّز و عقد مُعَلَّق
 • فصل هفتم : سایر اقسام عقد
 • بخش هفتم : شرایط اساسی صحت معاملات
 • فصل اول : کلیات (بررسی صدر ماده 190)
 • فصل دوم : بررسی بندهای چهارگانۀ مادۀ 190
 • بند اول : قصد طرفین و رضای آنها
 • الف) قصد (یا ارادۀ) طرفین
 • ب) رضا
 • گفتار اول : معامله با خود
 • گفتار دوم : اصیل و نمایندۀ موضوع ماده 196 ق.م
 • گفتار سوم : عیوب اراده (اشتباه و اکراه)
 • بند دوم : اهلیت طرفین
 • بند سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد
 • الف – انتقال مال
 • ب – انجام کار
 • بند چهارم : جهت معامله
 • الف : مشروعیت جهت معامله
 • ب : معامله به قصد فرار از دین
 • بخش هشتم : آثار قراردادها
 • فصل اول : آثار قراردادها نسبت به طرفین
 • الف : اصل لزوم
 • ب : اصل نیروی الزام
 • ج : اصل صحت عقد
 • فصل دوم : آثار قراردها نسبت به ثالث (غیر از طرفین)
 • الف : تعهد به نفع ثالث
 • ب : عقد فضولی
 • بخش نهم : مسوولیت قراردادی
 • بخش دهم : شروط ضمن العقد
 • فصل اول : شروط باطل
 • فصل دوم : شروط باطل و غیر مبطل
 • فصل اول : شروط باطل و مبطل
 • فصل دوم : شروط صحیح
 • الف : شرط صفت
 • ب : شرط فعل
 • ج : شرط نتیجه
 • فصل سوم : اثر انحلال عقد بر شرط ضمن عقد
 • بخش یازدهم : اسباب سقوط تعهدات
 • فصل اول : اقاله
 • فصل دوم : ابراء
 • فصل سوم : تهاتر
 • فصل چهارم : وفای به عهد
 • فصل پنجم : تبدیل تعهد
 • فصل ششم : مالکیت مافی الذمه
 • بخش دوازدهم : الزامات خارج از قراردادها
 • فصل اول : کلیات مسئولیت مدنی
 • فصل دوم : غصب
 • فصل سوم : اتلاف
 • فصل چهارم : تسبیب
 • فصل پنجم : استیفاء
 • فصل ششم : ایفا ناروا
 • فصل هفتم : ادارۀ فضولی مال غیر
 • فصل هشتم : مسئولیت مدنی
 • الف : ارکان مسئولیت مدنی
 • ب : انواع مسئولیت مدنی
 • 1
 • مسئولیت مدنی ناشی از فعل خود شخص
 • 2
 • مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
 • بخش سیزدهم : عقد بیع
 • بخش چهاردهم : خیارات
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : خیارات مختص عقد بیع
 • الف : خیار مجلس
 • ب : خیار حیوان
 • ج : خیار تأخیر ثمن
 • فصل سوم : خیارات مشترک
 • الف : خیار غَبن
 • ب : خیار عیب
 • ج : خیار رویت یا تخلف از وصف
 • د : خیار تعذر تسلیم
 • ه : خیار شرط
 • و : خیار تدلیس
 • ز : خیار تبعض صفقه
 • ح : خیار تخلف از شرط
 • ط : خیار تفلیس
 • بخش پانزدهم : عقد معاوضه
 • بخش شانزدهم : عقد اجاره
 • فصل اول : در اجارۀ اشیاء
 • فصل دوم : در اجاره حیوانات
 • فصل سوم : در اجاره اشخاص
 • فصل چهارم : در اجاره املاک
 • بخش هفدهم : عقد مُزارِعه
 • بخش هجدهم : عقد مُساقات
 • بخش نوزدهم : عقد مُضاربه
 • بخش بیستم : عقد جعاله
 • بخش بیست و یکم : عقد شرکت
 • فصل اول : احکام شرکت
 • فصل دوم : تقسیم
 • بخش بیست و دوم : عقد ودیعه
 • بخش بیست و سوم : عاریه
 • بخش بیست و چهارم : عقد قرض
 • بخش بیست و پنجم : عقد وکالت
 • بخش بیست و ششم : عقد ضمان
 • بخش بیست و هفتم : عقد حواله
 • بخش بیست و هشتم : عقد کفالت
 • بخش بیست و نهم : عقد صلح
 • بخش سی ام : عقد رهن
 • بخش سی و یکم : هبه
 • بخش سی و دوم : اخذ به شُفعه
 • بخش سی و سوم : وصیت
 • بخش سی و چهارم : ارث
 • بخش سی و پنجم : اشخاص
 • فصل اول : اتباع خارجه
 • فصل دوم : کلیات اشخاص
 • الف : نام و نام خانوادگی
 • ب : اقامتگاه
 • بخش سی و ششم : غایب مفقود الاثر
 • بخش سی و هفتم : نکاح
 • فصل اول : خواستگاری
 • فصل دوم : شرایط صحت عقد نکاح
 • فصل سوم : وکالت در نکاح
 • فصل چهارم : موانع نکاح
 • فصل پنجم : ازدواج موقت (منقطع)
 • فصل ششم : مهریه
 • فصل هفتم : نفقه
 • فصل هشتم : ریاست خانواده
 • فصل نهم : انحلال عقد نکاح
 • الف : فسخ نکاح
 • ب : طلاق
 • فصل دهم : نسب
 • فصل یازدهم : نگهداری و تربیت اطفال
 • الف : حضانت
 • ب : ولایت
 • ج : قیمومیت
 • بخش سی و هشتم : ادله اثبات دعوا
 • فصل اول : اقرار
 • فصل دوم : سند
 • فصل سوم : شهادت
 • فصل چهارم : اماره
 • فصل پنجم : قسم
 • محصولات مرتبط

مشخصات کتاب
شابک9786001931277
نویسنده

مصطفی مدرسی چهار طاقی

زبانفارسی
ناشرمجمع علمی و فرهنگی مجد
جلدسلفون
قطعوزیری
تعداد صفحه794
سال انتشار1401

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب